« Wróć

Polityka prywatności

Polityka prywatności Brewa.pl

 

Podstawowe informacje:

Administratorem Twoich danych jest BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ulicy Majkowskiej 17a, adres e-mail: [email protected], tel. 62 590 42 82,  661 305 701.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres [email protected].

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktu telefonicznego, mailowego i SMS w celu przekazywania informacji z zakresu oferowanych przez nas produktów i usług (fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja, folie grzewcze, stacje ładowania samochodów elektrycznych, Smappee i inne dostępne w naszej ofercie) oraz przesyłania Ci po wcześniejszych ustaleniach ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, o których wcześniej nas poinformowałeś. Zawsze działamy na podstawie Twojej zgody – elektronicznej, pisemnej lub ustnej.

 

Stosowane przez nas narzędzia wykorzystywane do przetwarzania danych (tzw. procesowy) to:

 • CallPage,
 • Facebook Ads,
 • Google Ads,
 • Google Analytics,
 • Firmao (czat na stronie).

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych bez wyraźnej zgody może się wiązać z prawnie uzasadnionym interesem firmy BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, jeśli dotyczy to następujących kwestii:

 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 • Bezpieczeństwa IT.
 • Dochodzenia roszczeń w stosunku do klientów.
 • Obrony przed roszczeniami klientów.
 • Obieg informacji w Internecie. Publicznie dostępne dane – muszą być jednak przetwarzane zgodnie z pierwotnym celem.

 

Nikomu nie przekazujemy Twoich danych bez wyraźnego pozwolenia z Twojej strony.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody.

Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Jeśli chcesz, możemy przenieść Twoje dane do innej firmy.

Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę – w każdym momencie.

Możesz też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.

Stosujemy tzw. Profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Ciebie e-maili (jeśli dołączyłeś do naszego newslettera), aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne.

Ponadto, stosujemy tzw. remarketing, czyli reklamę śledzącą poprzez narzędzia reklamowe Google Ads i Facebook Ads.

 

------

 

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – BREWA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Majkowska 17a, 62 – 800 Kalisz, NIP: 6182147952 REGON: 360681248., kontakt e-mail: [email protected]
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.brewa.pl.
 3. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.
 4. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 5. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
 2. Klient wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane firmie kurierskiej, tj. Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta

§ 3
Zasady działania Newslettera

 1. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Klient (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 2. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected], wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera bądź w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§ 4
Pliki cookies

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowa informacja na temat stosowania plików cookies przez Sprzedawcę znajduje się na stronie Polityka cookies.