Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Wybuduj instalację fotowoltaiczną a otrzymasz 25% ulgi inwestycyjnej.

Oceń ten post:
4.00 5 1 5
Opublikowano 12.04.2017 r.

 WYBUDUJ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNĄ I OTRZYMAJ 25 % ULGĘ INWESTYCYJĄ!

Hodowca lub rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i unowocześnienie budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty! Wykorzystaj darmową energię słoneczną w swoim gospodarstwie rolnym i obniż rachunki za prąd nawet o 90%!


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI INWESTYCYJNEJ?

 

 

 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
 • samorządu terytorialnego,

 


Pan Marek z Nieprosina produkuje darmowy prąd z promieni słonecznych dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, skorzystał z ulgi inwestycyjnej dla rolników!KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ULGII INWESTYCYJNEJ?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie: urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w tym budowę instalacji fotowoltaicznych


 

ULGA INWESTYCYJNA - CO MOŻESZ ZYSKAĆ ? 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na:

 • odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego 
 • 25% ulga od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami.

 • ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat.

 • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców


PRZYKŁAD

Inwestor prowadzący gospodarstwo rolne w 2016 roku poniósł wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,88 kW Inwestycja została zakończona 22 grudnia 2016 roku, a jej koszt to 60 000 zł (udokumentowany rachunkami i fakturami). Inwestycja w całości została w sfinanowana ze środków własnych. 

 • Z powyższego wynika, że koszt inwestycji zrealizowanej przez rolnika - 60 000,00 zł
 • Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przysługującej rolnikowi to 15 000 zł (60 000 zł x 25 proc.).
 • Załóżmy, że podatek rolny płacony przez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, wynosi: 


I. WARIANT
- 1000 zł rocznie –  inwestor będzie rozliczał ulgę przez 15 lat. Przez 15 lat nie bedzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.


II. WARIANT - 800 zł rocznie – inwestor będzie rozliczał ulgę max. przez 15 lat; odliczy zatem jedynie 12 000 zł (800 zł x 15 = 15000 zł). Przez 15 lat nie bedzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

III. WARIANT - 15 000 zł rocznie – inwestor rozliczy ulgę w trakcie 2017 r. W 2017 r. nie będzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

 

Uwaga!  przyjmujmy, że wysokość podatku rolnego przez te wszystkie lata nie ulegnie zmianie. W praktyce należy się jednak liczyć ze zmianą jego wysokości.


Ulga inwestycyjna przysługuje wówczas, jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane w cłości lub w części z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.


Zamów zestaw dokumentów potrzebnych do uzyskania ulgi inwestycyjnej dla podatników podatku rolnego wraz z instrukcją krok po kroku ⤵️

 ulga dla rolnikow

Z tym zestawem dokumentów przejdziesz przez cały proces uzyskania ulgi inwestycyjnej dla podatników podatku rolnego!

Zestaw zawiera 6 dokumentów, które są niezbędne do uzyskania ulgi wraz z opisem poszczególnych etapów procesu administracyjnego, by maksymalnie ułatwić inwestorowi cały proces.

 

Cena: 499 zł brutto  

Dla klientów Brewa pomoc przy uzyskaniu ulgi inwestycyjnej w przypadku inwestycji w fotowoltaikę GRATIS!

Zamów zestaw dokumentów - skontaktuj się z nami:
tel. 661 305 701 lub e-mail: [email protected]


 

fotowoltaika dla rolnictwa

fotowoltaika dla rolnictwa

fotowoltaika dla rolnictw

fotowoltaika dla rolnictwa

ZOBACZ WIĘCEJ REALIZACJI >>>O CZYM JESZCZE WARTO PAMIETAĆ?

 • Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne.
 • Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych 
 • Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej  podejmuje wójt (burmistrz/prezydent miasta). 
 • Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat 
 • Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, 

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o Podatku Rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku najważniejsze punkty:

 • Art 3.1- wyjaśnia kto może być podatnikiem podatku rolnego,
 • Art.13.1 - wyjaśnia komu przysługuje ulga inwestycyjna,
 • Art 13.1 pkt. 2c - wyjaśnia na jakie urządzenia jest przyznawana ulga,
 • Art 13.2-4 - wyjaśnia jak obliczana jest ulga,
 • Art.13d - wyjaśnia jakie dokumenty należy złożyć do wniosku.

FOTOWOLTAIKA - CZY WARTO? POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Brewa s.c.
 

 

FORMULARZ