Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

AGROENERGIA - Dotacja dla rolników na Fotowoltaikę

Oceń ten post:
4.33 5 1 3
Opublikowano 24.07.2019 r.

agroenergia

 

Zacznij produkować darmowy prąd w swoim gospodarstwie. Zbuduj instalację fotowoltaiczną z dotacją do 40% - nawet do 800 000 zł!

 

AGROENERGIA to program, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne przez podmioty prowadzące działalność rolniczą. Skorzystaj z dotacji i preferencyjncych kredytów i wprowadź do swojego gospodarstwa najnowsze technologie związane z odnawialnymi źródłami energii!

 


 

Czego dotyczy program?

 

 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 

 • Źródła odnawialne - w tym instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3 kW - do 1 MW

 •  ciepło odpadowe,

 •  ciepło pochodzące z kogeneracji. 

 


 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

Wyłącznie rolnicy indywidualni - za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 


 

Zobacz wywiad z naszym Klientem - Panem Markiem - który obniżył swoje rachunki za prąd o 90% dzięki instalacji fotowoltaicznej ⤵️

 

 


 

Budżet programu

 

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 000 zł

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 000 zł 

 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 000 zł

 


 

Dofinansowanie

 

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,

2) Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800 000 zł. 

 


 

Warunki dofinansowania

 

1) Dofinansowanie w formie pożyczki:

a) kwota pożyczki: od 100 000 zł do 2 000 000 zł

 • oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku, 

 • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15

 • okres karencji – nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

 • pożyczka nie podlega umorzeniu.

 


 

Podstawowe kryteria dostępu:

 

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2025 r., 

 • Zastosowane mogą być tylko  nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż w terminie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii w tej jednostce)

 • Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3 kWp do 1 MWp

  • maksymalny koszt jednostkowy brutto nie jest wyższy niż: 

   • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp do 2,5 mln zł/MW

 • Audyt energetyczny lub elektroenergetyczny – wskazanie na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 5% w obszarze audytowanym 

 • Opracowanie i przedstawienie studium wykonalności

 • Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

 


 

Terminy składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 


  

Chcesz wybudować instalację fotowoltaiczną w swoim gospodarstwie?

agroenergia fotowoltaika

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM