Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

BOCIAN - ruszył program wsparcia dla przedsiębiorców na budowę odnawialnych źródeł energii

Oceń ten post:
4.83 5 1 6
Opublikowano 17.02.2015 r.

Nabór zakończony

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.


BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składaćw dniach od 15 lutego do 20 maja 2016 roku.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się na stronie NFOŚiGW


CECHY PROGRAMU 

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych
 • kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;
 • oprocentowanie WIBOR 3M z dnia 31.12.2015r., nie mniej niż 2 % (w skali roku).
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:
 • Elektrownie wiatrowe o mocy 40kWe-3MWe
 • Systemy fotowoltaiczne o mocy 40 kWe – 1 MWe
 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o mocy MWt-20 MWt
 • Małe elektrownie wodne o mocy 300 kW- 5 MW
 • Źródła ciepła opalane biomasą o mocy 300kWt – 20 MWt
 • Wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła o mocy (300 kWt+3 MWt)– (2 MWt+20MWt)
 • Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy 40 kWe – 2MWe
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 40 kWe – 5 MWe
 • Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej

W ramach programu mogą byś realizowane instalacje hybrydowe oraz systemy magazynowania energii towarzyszące instalacjom OZEo mocach nie większych niż 10-kriotność mocy zainstalowanej dla każdego ze żródeł OZE,w szczególności:

 • magazyny ciepła
 • magazyny energii elektrycznej

 Sprawdź aktualizację programu BOCIAN>>

Żródło:www.nfosigw.gov.pl

 FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM