Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Dotacje do fotowoltaiki w gminach - Malczyce, Prusice, Oborniki Śląskie

Oceń ten post:
0.00 5 1 0
Opublikowano 16.08.2018 r.

O Programie „Projekt grantowy”

Celem projektu jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez osoby fizyczne lub inne niż osoby fizyczne podmioty w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce i Gminy Oborniki Śląskie.

 

 

Chcesz skorzystać z dotacji na instalację fotowoltaiczną w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych i obniżyć swoje rachunki za prąd nawet do ok. 20 zł/miesiąc? Zadzwoń:

661 305 701

 

 

Program „Projekt grantowy” – dla kogo dofinasowanie?

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowań w formie grantów:

 • osobom fizycznym,
 • innym niż osoby fizyczne podmiotom, posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością położoną na obszarze na terenie Gminy Prusice, Gminy Malczyce lub Gminy Oborniki Śląskie.

 

Wydatki kwalifikujące Grantobiorcy:

 • wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej montażem,
 • wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane)
 • wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowane do dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 50 % dofinansowania określonego grantu)

 

Wysokość dofinansowania

 • Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
 • Całkowita wartość projektu 7 268 494,60 zł, kwota dofinansowania 5 971 949,83 zł.
 • Szacowana wysokość wpłaty własnej: ok. 700 zł/kW

 

Zakres przedsięwzięcia

 • Zadanie polega na zakupie i montażu mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE o łącznej mocy ok. 1 M, (około 209 instalacji)
 • Preferowane moce instalacji: 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW.

 

Składanie wniosków – gdzie i kiedy?

Wniosek o udzielenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez Grantodawcę, od dnia 23 lipca 2018 roku w:

a. Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice
b. Urzędzie Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-110 Prusice
c. Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

 

Harmonogram

 • Ogłoszenie o projekcie – lipiec 2018 roku
 • Czas trwania: nabór ciągły do czasu zakończenia projektu
 • Lipiec 2018 – składanie wniosków
 • Sierpień 2018: weryfikacja złożonych wniosków oraz podpisywanie umów o dofinansowanie
 • Wrzesień - Listopad 2018: I etap montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Kwiecień – lipiec 2019: II etap montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Wrzesień 2019: zakończenie realizacji projektu


Sposób realizacji inwestycji

 1. Złożenie wniosku, Grantobiorca składa do Grantodawcy wniosek o udzielenie grantu.
 2. Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków oraz wyboru Grantobiorców zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego
 3. Od dnia podpisania umowy z Grantodawcą do dnia 30 września 2019 r.
 4. Opracowanie dokumentacji technicznej przez Grantodawcę
 5. Budowa instalacji
 6. Odbiór techniczny
 7. Rozliczenie inwestycji

 

Korzyści udziału w projekcie dla grantobiorcy

 • Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (tj. zakup i montaż instalacji razem z VAT)
 • Udział własny jedynie około 15% kosztów mikroinstalacji
 • Okres zwrotu poniżej 4 lat
 • Wysokiej jakości sprzęt z minimum 5-letnią gwarancją
 • Oszczędności z tytułu energii elektrycznej do 3 000 PLN rocznie
 • Oszczędności widoczne na rachunkach już po 6 miesiącach użytkowania mikroinstalacji
 • Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu OZE, efektywności energetycznej i rozliczenia środków UE
 • Audyt zapotrzebowania na energię
 • Weryfikacja możliwości montażu instalacji
 • Obsługa projektu
 • Monitoring działania instalacji wraz z raportowaniem wskaźników instalacji

Chcesz skorzystać z dotacji w gminach Malczyce, Prusice i Oborniki Śląskie?
Zadzwoń: 661 305 701 lub wypełni poniższy formularz i zamów bezpłatną konsultacje:

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM