Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Dotacje Czyste Powietrze na Fotowoltaikę i Pompy Ciepła: Warunki

Oceń ten post:
5.00 5 1 1
Opublikowano 17.04.2023 r.

Czyste powietrze

 

CZYSTE POWIETRZE | CEL PROGRAMU

Program Czyste Powietrze to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program prowadzony jest  na terenie całej Polski od 2018 roku i skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. 

  


 

Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze?

 

1. Zamów bezpłatną konsultację,

2. Zapoznaj się z przygotowaną przez nas ofertą,

3. Zamów audytora, który pomoże Ci przygotować pełną dokumentację,

4. Pomożemy Ci złożyć  wniosek do programu Czyste Powietrze,

5. Skorzystaj z preferencyjnego kredytu (w przypadku fotowoltaiki lub systemu grzewczego),

6. Zbuduj system ogrzewania / instalację fotowoltaiczną,

7. Uzyskać zwrot części poniesionych kosztów (w przypadku folii grzewczych).

 

Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie - tak jak nasi dotychczasowi Klienci! 

Przejdź na niezależną stronę życia :)

 

FORMULARZ


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

Możesz zostać beneficjentem programu jeśli:

 • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:

  • domu jednorodzinnego lub

  • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • masz:

  • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

  • w przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 135.000 zł

  


  

JAKIE ZMIANY POJAWIŁY SIĘ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE PO 3 stycznia 2023 r.?

 1. Zwiększone progi dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania  ze 100.000 zł do 135.000 zł – wariant podstawowy dofinansowania 

 2. Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta nie przekracza kwoty: 

  1. 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  

  2. 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 3. Najwyższy poziom dofinansowania  : przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 

  1. 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

  2. 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 4. Kwalifikowalność VAT – podatek od towarów i usług nie jest już kosztem kwalifikowanym czyli liczymy kwoty netto z faktur.

 5. Podniesienie maksymalnych kwot dotacji.

 6. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia pełnej termomodernizacji budynku.

 7. Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na jeden budynek. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia.

 8. Wniosek składa się elektronicznie przez Generator Wniosku o dofinansowanie. 

 


 

NA JAKĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MOŻESZ LICZYĆ?

 

W ramach programu "Czyste Powietrze" można otrzymać dofinansowanie na modernizację swojego domu lub mieszkania. Kwota ta jest uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj i zakres prac modernizacyjnych, sytuacja finansowa wnioskodawcy, lokalizacja nieruchomości oraz efektywność energetyczna planowanych inwestycji. W przypadku niskiego poziomu dochodu, można liczyć na dofinansowanie nawet do 100% kosztów inwestycji. W przypadku mieszkańców wsi, może to wynieść nawet do 90% wartości projektu, natomiast dla mieszkańców miast do 70%. Istotne jest również to, że dotacja nie jest jednorazowa, a w zależności od potrzeb można ubiegać się o kolejne wsparcie. W dalszych fragmentach omówimy szczegółowo warunki i kryteria, które należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze".

 

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie CZYSTE POWIETRZE

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

 

 Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

 


   

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

 • Demontaż starego pieca na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest:

  • imienny dokument zezłomowania,

  • karta przekazania odpadu,

  • formularz przyjęcia odpadów metali.

 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.

 • Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

 • W przypadku gdy w budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.

 • W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku lub lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 • W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd.

 • Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Programie oraz załączniku nr 2 do Programu.

 


  

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. 

 • Wnioski składa się elektronicznie do wojewódzkich funduszy  ochrony środowiska.

 • Program realizowany jest w latach 2018 - 2029, przy czym podpisywanie umów z Beneficjentami możliwe będzie do 31.12.2027 r. 

 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu czyli data wystawienia pierwszej faktury.

 


   

 

JAK WYGLĄDA PROCES POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA FOTOWOLTAIKĘ I POMPĘ CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE?

Jeśli macie w planach skorzystanie z dotacji Czyste Powietrze, ale nie dysponujecie środkami na ten cel, możecie skorzystać z kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji w ramach tego programu. 

 

Jak wziąć kredyt gotówkowy z dotacją?

 1. Kredyt w banku

 • Złóż wniosek i poczekaj na decyzję kredytową.

 • Podpisz umowę kredytową,

 1. Dotacja w programie "Czyste Powietrze"

 • Złóż wniosek o dotację w oddziale banku

 • Bank przekaże Twój wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a decyzję o przyznaniu dotacji otrzymasz w ciągu 14 dni.

 1. Inwestycja

 • Pieniądze z kredytu zostaną przelane na Twoje konto po pozytywnej decyzji WFOŚiGW. 

 • Masz 18 miesięcy na przeprowadzenie inwestycji.

 1. Zakończenie

 • Złóż wniosek o wypłatę dotacji we właściwym WFOŚiGW. Do wniosku dołącz dokumentację inwestycji (zgodnie z warunkami programu).

 • W ciągu 30 dni dostaniesz wypłatę z programu. Wpłynie ona bezpośrednio na Twój rachunek kredytowy.

 


    

 

Chcesz skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze? Potrzebujesz pomocy przy ubieganiu się o kredyt?  Zgłoś się do nas! Pomożemy!

FORMULARZ

 

 

Galeria

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter