Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Mój Prąd 3.0 - dotacja 3 000 zł do Fotowoltaiki!

Oceń ten post:
3.33 5 1 3
Opublikowano 29.06.2021 r.

Dobra informacja dla wszystkich, którzy zastanawiali się nad założeniem instalacji fotowoltaicznej!

Wraca program MÓJ PRĄD i dofinansowania do Fotowoltaiki! Poznaj zasady nowej edycji programu i wybuduj własną elektrownie słoneczną!

Nie czekaj i jak najszybciej zamontuj instalację dla swojego domu! Pula środków jest ograniczona!
Na dofinansowanie załapią się prosumenci, którzy zdążą uruchomić instalację fotowoltaiczną do sierpnia tego roku!

 

 

Jak wysoki budżet przewiduje "Mój Prąd 3.0"?

To już trzecia edycja programu, z którego w poprzednich edycjach skorzystalo około 220 tysięcy beneficjentów otrzymujac dotacje w wysokości 5 tys. zł na budowę instalcji PV. 

Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na obency program 534 mln zł. Pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin.


Według  szacunków od połowy grudnia 2020 roku do końca czerwca 2021 roku (a więc w okresie w którym beneficjenci nie zdążyli już zgłosić instalacji do dofinansowani ), zostało zainstalowanych już ok. 140 tys. instalacji prosumenckich.

W efekcie jest bardzo prawdopodobne, że przy aktualnym budżecie programu Mój Prąd 3.0, na dofinansowanie załapią się prosumenci, którzy zdążą uruchomić instalację PV do sierpnia tego roku (w samym kwietniu przybyło 26 tys. nowych prosumentów).

 

Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r., 

 • środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.

 

Kto może skorzystać z programu dofinansowania i na co można przeznaczyć środki?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Dotację można uzyskać na:

 1. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, które będą służyć na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

 2. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej (rozbudowy).

 

Już dziś zamów darmową wycenę instalacji fotowoltaicznej i zdobądź dotację w programie MÓJ PRĄD! 

FORMULARZ

 

Jakie są najważniejsze terminy dotyczące programu "Mój Prąd 3.0"

 1. Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpocznie się 1 lipca 2021. Wnioski w ramach programu Mój Prąd 3.0 można składać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

 1. Wniosek w formie elektronicznej może złożyć beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z  generatora wniosków NFOŚiGW. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu.

 1. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl

 

Od 2021 roku nie jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej, nawet za pośrednictwem instalatorów, którzy mieli wcześniej zawarte umowy o partnerstwo z NFOŚiGW.

 

 

Co może być kosztem kwalifikowanym?

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

  • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego); 

  • zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z udokumentowaniem opłacenia całości dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie; 

  • koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

 

Sprawdź koszt instalacji fotowoltaicznej dla Twojego domu:

 

KALKULATOR

 

Jakie są warunki dofinansowania?

Kwota dotacji w obecnej wersji programu została zmiejszona i wyniesie

→ 3 000 złotych.

Wbrew przewidywanym planom dotacje nie obejmą  zakupu stacji ładowania pojazdów, jak również magazynów energii.

 

 1. Kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych; 

 2. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.; 

 3. Dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt zakończony oznacza że za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano ostatecznej zapłaty, jak również wszystkie urządzenia zostały trwale połączone i uruchomione; 

 4. Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej; 

 5. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem

 6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania; 

 7. Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe, 

 8. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną

 9. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”; 

 

W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania

 

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

Jak informuje NFOŚiGW: „termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

 • ≤ 500 wniosków o dofinansowanie - do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

 • 500-1000 wniosków o dofinansowanie - do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

 • 1000-1500 wniosków o dofinansowanie - do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;

 • ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie - do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.

 

NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu).

 

Dlaczego decyzję o założeniu instalacji fotowoltaicznej należy podjąć jak najszybciej?

 

Uzyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznej może znacznie skrócić okres zwrotu naszej inwestycji! Im szybciej złożymy wniosek o dofinansowanie tym mamy większe szanse na przyznanie 3 tysięcy złotych! 

Kolejnym argumentem, który przemawia za podjęciem szybkiej decyzji o budowie własnej elektrowni słonecznej są również zapowiedzi zmian w systemie rozliczeń Prosumentów. 

Osoby, które zdecydują sie na budowę instalacji do końca 2021 roku, będa miały zagwarantowane korzystanie z systemu opustów, na obecnych zasadach, przez okres 15 lat! 

 

Sprawdź na czym mają polegać zmiany w systemie rozliczeń Prosumentów po 1 stycznia  2021 roku 

⇒⇒⇒  Ostatnia szansa na instalacje fotowoltaiczną z MAGAZYNOWANIEM energii w sieci?!

 

 
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się i zamów bezpłatną wycenę.
Zyskaj energetyczną niezależność wspólnie z Brewą!

FORMULARZ