Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Mój Prąd 5.0 - skorzystaj z dotacji do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła!

Oceń ten post:
5.00 5 1 2
Opublikowano 21.04.2023 r.

Mój Prąd 5.0

 

Chcesz pozyskać dotację na budowę instalacji fotowoltaicznejinstalację magazynu energii lub pompy ciepła?

Nie czekaj! To ostatnia szansa na pozyskanie Dotacji!

 

Maksymalne dofinansowanie wraz z magazynami energiipompą ciepła może sięgnąć nawet 58 000 tys. zł!

 


 

DLA KOGO KIEROWANA JEST DOTACJA?


Mój Prąd 5. 0 przeznaczony jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do systemu rozliczeń net-billing, a także prosumentów w dotychczasowym systemie net-mettering ( opusty), jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń potwierdzony przez OSD (dowiedz się więcej o net billingu).
Dofinansowanie będzie mogło przysługiwać również prosumentom, którzy już skorzystali z programu Mój Prąd, ale będą chcieli zainwestować w dodatkowe urządzeni takie jak np. pompa ciepła czy magazyn energii.

 


 

NA CO JEST UDZIELANE WSPARCIE?

 

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 2. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 3. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła:
  1. Zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny.
  2. Zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną.
  3. Bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny.
  4. Bufory ciepła z grzałką elektryczną.
  5. Bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.
  6. Pompa ciepła typu powietrze /woda tj. pompa ciepła do c.w.u.+zasobnik c.w.u lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.
 4. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych c.w.u.
 5. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS.
 6. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń grzewczych Pomp ciepła:
  1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu Pomp ciepła powietrze/ woda;
  2. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu Pomp ciepła powietrze/ woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
  3. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu Pompy ciepła powietrze/powietrze;
  4. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu Gruntowej Pompa Ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

 


 

UWAGA!

 1. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej (rozbudowy).
 2. Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

 

JAKA JEST INTENSYWNOŚĆ DOTACJI?

 

 1. Dla Wnioskodawców rozliczających się w net-billingu lub Wnioskodawców rozliczających się w systemie net-meteringu, którzy nie skorzystali z wcześniejszego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na net- billing wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:
 1. Dla samej mikroinstalacji fotowoltaicznej - nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 2. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
 3. Dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 • magazynowania ciepła nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 • magazynowania energii elektrycznej nie więcej niż 16 tys. zł na jedno przedsięwzięcie,
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS nie więcej niż 3 tys. zł,
 • kolektory słoneczne c.w.u. 3 tys. zł,
 • Pompa ciepła:
  - gruntowa pompa ciepła nie więcej niż 28,5 tys. zł;
  - gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej nie więcej niż 19,4 tys. zł;
  - pompy ciepła powietrze/ woda nie więcej niż 12,6 tys. zł;
  - pompy ciepła typu powietrze/ powietrze nie więcej niż 4,4 tys.zł.

II. 3 000 zł wsparcia do dofinansowanej już wcześniej instalacji fotowoltaicznej.

Dla Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe.

 

Łączna maksymalną kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 58 000, 00 zł dla jednego PUNKTU POBORU ENERGII.
Do dofinansowania można zgłosić tylko jeden element z każdej grupy kosztów.

 


 

JAKIE SĄ TERMINY I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

 1. Nabór rozpocznie się 22 kwietnia 2023 r. i będzie odbywał się w trybie ciągłym.
 2. Wniosek w formie elektronicznej może złożyć Beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z platformy Generatora Wniosków o Dofinansowanie “GWD”.
 3. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorem który jest dostępny na stronie mojprad.gov.pl
 4. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.
 5. Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

 

JAKIE SĄ ETAPY ROZPATRYWANIA WNIOSKU?

 

 • Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia prawidłowego złożenia w GWD. Termin ten ma charakter intuicyjny i dotyczy jedynie prawidłowo wypełnionych wniosków, nie wymagających uzupełnienia.
 • Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu prawidłowo przesłanego do NFOŚiGW wniosku poprzez dedykowaną wyszukiwarkę dostępną na stronie https://mojprad.gov.pl

 

 

Chcesz pozyskać dotację z programu Mój Prąd 5.0?

Zgłoś się do nas poprzez poniższy formularz ↓

FORMULARZ

 

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter