Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Oceń ten post:
4.83 5 1 6
Opublikowano 01.02.2018 r.

Celem  programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania technologii przemysłowej na środowisko. Do rozdysponowania jest aż 1 mld zł.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIE O DOFINANSOWANIE ?

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

JAKI JEST OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU ?

Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2022 r.
 • środki wydatkowane będą do 2023 r.

ILE PIENIĘDZY PRZEZNACZONO NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ?

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R – 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W – 950 mln zł).


JAKIE SĄ FORMY DOFINANSOWANIA?

 • dotacja (faza B+R)
 • pożyczka (faza B+R oraz faza W)
 • inwestycja kapitałowa (faza W)

JAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZY PROGRAM ?

Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia wpisujące się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Interesuje Cię oszczędzanie prądu w firmie? 
Poznaj szczegóły oferty systemów fotowoltaicznych w dla biznesu>>


JAKA JEST INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA?

 • w ramach fazy B+R: dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

-   mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych
-   średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych
-  dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych; dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych, przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia

 • w ramach fazy W:

-   dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych
-  dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem projektów realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych


OD KIEDY I GDZIE  MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DO DOFINANSOWANIE ?

 • Wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym do momentu zakończenia programu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
 • Wnioski należy składać w terminie od 01.08. do 30.11.2016 r.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESZCZE DZIŚ

 Przygotujemy propozycję instalacji fotowoltaicznej, która pomoże Ci zredukować koszty zaprąd nawet o 80%

Pomożemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do wnioskowania o dotację

Załatwimy wszelkie formalności z zakładem energetycznym.

 

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM