Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie kujawsko-pomorskim

Oceń ten post:
4.80 5 1 5
Opublikowano 04.12.2016 r.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIE O DOFINANSOWANIE?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:

 • jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,

 • samorządowe osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego,

 • podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 3:

 • samorząd województwa,

 • samorządowe osoby prawne samorządu województwa,

 • szpitale dla których organem założycielskim jest samorząd województwa,

 • spółka prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.


JAKI JEST PRZEDMIOT KONKURSU?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje

Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)

Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich)

Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej– szpitale wojewódzkie, w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, RPO WK-P 2014-2020.

 

 

Panele słoneczne

 


JAKI JEST OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU?

Program relizowany będzie od od 30.12.2016 do 28.04.2017.


JAKA JEST FORMA FINANSOWANIA?

Dofinansowanie nie większe niż 500 tys. zł, ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów to 43 307 000,00 zł


JAKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZY PROGRAM?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 • Budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych - mikroinstalacji 
 • W przypadku schematu 2 i 3 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

JAKI JEST  POZIOM FINANSOWANIA?

 • w przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna - stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • w przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna – jest zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych oraz stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • w przypadku wystąpienia pomocy de minimis - stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • w przypadku projektów dotyczących realizacji mikroinstalacji w infrastrukturze związanej z infrastrukturą zdrowotną – stanowi nie więcej niż 60%. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 500 tys. zł. W przypadku projektów objętych częściowo pomocą publiczną/pomocą de minimis, należy przypisać schemat pomocowy danemu wydatkowi. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej.

GDZIE I DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI  O  DOFINANSOWANIE?

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.


Chcesz dowiedzieć się więcej nt. programu? 

Czytaj zakres szczegółowy>>


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESZCZE DZIŚ !

Przygotujemy propozycję instalacji fotowoltaicznej, która pomoże Ci zredukować koszty za prąd.

Pomożemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do wnioskowania o dotację.

Załatwimy wszelkie formalności z zakładem energetycznym.

 

FORMULARZ

Galeria

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM