produkty i usługi

Poproś o darmową konsultację!
(lista obejmuje wyłącznie obsługiwany przez nas teren; nie obsługujemy województw, które nie znajdują się na liście)

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, GŁÓWNIE NA TERENIE WIELKOPOLSKI, M.IN.:
« Wróć

Usługi administracyjne (fotowoltaika) | Brewa

uslugi administracyjne brewa

Poznaj oferowany przez firmę Brewa zakres usług administracyjnych:

 

1. Przygotowanie i złożenie wniosku - ZGŁOSZENIE przyłączenia/aktualizacji mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż istniejąca moc przyłączeniowa określona dla tego odbiorcy końcowego w tym:

 • pełnomocnictwo,
 • przygotowanie schematu,
 • specyfikacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dane techniczne urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji ( inwertera, paneli),
 • deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń,
 • 2 uzupełnienia.

 

Pomoc w zawarciu umowy z zakładem elektoenergetycznym ( os. fizyczne i firmy) w tym:

 • wypełnienie formularza umowy on line,

 • wypełnienie załączników - specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej, plan koordynacyjny na dany rok kalendarzowy, obliczanie uzysków/rok.2. Wniosek o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji - PGE Dystrybucji w tym:

 • Załącznik C Specyfikacja techniczna źródeł fotowoltaicznych

 • Oświadczenie o wykonaniu mikroinstalacji- potwierdza instalator

 • pełnomocnictwa

 • przygotowanie schematu

 • specyfikacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaiczne

 • dane techniczne urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji (inwertera, paneli)

 • deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń

 • 2 uzupełnienia


3. Składanie wniosków o wydanie zielonych świadectw pochodzenia wg. zasad przed 1 lipca 2016 - tylko dla instalacji wybudowanych (przyłączonych)  przed 1 lipca 2016:

 • wypełnienie i złożenie  do zakładu elektroenergetycznego o wydanie świadectwa pochodzenia
 • nadzór nad wydawaniem Świadectwo pochodzenia w URE

4. Pozyskanie dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW


5. Analiza techniczno-prawna istniejącej już instalacji fotowoltaicznej:

 • analiza umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznej,
 • analiza umów sprzedaży i dystrybucji,
 • analiza rachunku za energię elektryczną,
 • analiza pracy instalacji fotowoltaicznej,
 • wizualne oględziny,
 • sprawdzenie mocowań, konstrukcji, modułów,
 • sprawdzenie zabezpieczeń AC/DC,
 • przygotowanie raportu z przeglądu.

 

6. Wsparcie administracyjne przy podłączeniu małych instalacji fotowoltaicznych (50-500 kWp)

 

ZAKRES DZIAŁAŃ WSTĘPNYCH

I. Wstępna wizja lokalna wraz z pracami inwentaryzacyjnymi

 1. Wizyta wstępna w miejscu wskazanym przez inwestora

 2. Szczegółowe zwymiarowanie  budynków/działek i skorygowanie ich o istniejące elementy typu (kominy, wywietrzniki, świetliki itp.)

 3. Przygotowanie dokumentacji  studium wykonalności

 

II. Umowa współpracy

 1. Pakiet Standard.

 2. Pakiet Standard + Pakiet Maximus

 3. Indywidualne ustalenia dopasowane do klienta

 

III. Ocena stanu technicznego budynku: opinia techniczna wykonywana przez konstruktora budowlanego – określająca czy dany dach  wytrzyma obciążenie

 1. Opinia techniczna  


IV. Prace związane z wystąpieniem o wydanie warunków zabudowy, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury

(chyba, że istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania)

 1. Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz załącznikami

 2. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.

 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli jest wymagana

 4. Opinia konserwatora zabytków – jeżeli dotyczy


V. Przygotowanie lub pomoc merytoryczna  przy złożeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do zakładu elektroenergetycznego

 1. Wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami

 

VI. Pozwolenie na budowę

 1. Wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami

 2. Przygotowanie projektu budowlanego

 3. Dziennik budowy

 4. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

VII. Instrukcja współpracy ruchowej wymagana przez Zakład Elektroenergetyczny

 1. Opracowanie dokumentacji

 

VIII. Budowa instalacji pod nadzorem kierownika budowy

 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej

 2. Złożenie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej źródeł wytwórczych współpracujących z siecią elektroenergetyczną

  - Otrzymanie oświadczenia kierownika robót elektrycznych o wykonaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej     

   

IX. Odbiór techniczny

 1. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego instalacji technicznej do operatora sieci

 2. Protokół sprawdzenia gotowości obcych urządzeń i instalacji wytwórczych do przyłączenia sieci

 

X. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 1. Wniosek wraz z załącznikami

 2. Zaświadczenia o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania

 

XI. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej

- Przygotowanie projektu umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej wraz z załącznikami

 

XII. Podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej

- Przygotowanie projektu umowy we współpracy z operatorem sieci o  świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej

 

XIII. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Przedsiębiorstw w kierunku poboru

- Przygotowanie projektu umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Przedsiębiorstw w kierunku poboru

 

XIV. Odbiór końcowy

 1. Złożenie zgłoszenia o dokonanie odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej

 2. Przeprowadzenie odbioru przez operatora – koordynacja odbioru

 3. Protokół sprawdzenia gotowości obcych urządzeń i instalacji wytwórczych do przyłączenia do sieci

 

XV. Przygotowanie wniosku lub pomoc merytoryczna - Wpis do rejestru małych wytwórców - dotyczy instalacji od 50 do 500 kW

- Wniosek o wpis do rejestru małych wytwórców wraz z załącznikami

 

XVI. Umowy sprzedaży energii elektrycznej w kierunku wprowadzania

- Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej w kierunku wprowadzania

a) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wytwórców Energii w Małej Instalacji

b) Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy sprzedaży Energii Elektryczne

 

XVII. Sprawozdania do  Urzędu Regulacji Energetyki

 1. Złożenie informacji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Systemów Wsparcia URE w sprawie wytworzenia energii elektrycznej po modernizacji z małej instalacji. Przekazywanie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji

 2. Przekazywanie Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od dnia zakończenie każdego kwartału.

 

 

DROGA ADMINISTRACYJNA

Brewa troszczy się o wszystko, od doradztwa i formalności, przez projekt, aż po montaż i serwis.

 

WARIANT 1 ¹

 • Krok 1 - Rozmowa

Wszystko zaczyna się od rozmowy. Budowa firmowej elektrowni solarnej – też. Nasz doradca porozmawia z Tobą o potrzebach energetycznych twojej firmy i sprawdzi warunki techniczne do montażu instalacji. Po wstępnej rozmowie przygotujemy drogę administracyjną właśnie dla Ciebie – wraz ze wszystkimi dostępnymi opcjami.

 

 • Krok 2 - Podpisanie umowy

Stawiamy na proste, przejrzyste zasady współpracy. Ustalamy z Tobą wszystkie zasady współpracy, niuanse instalacji i koszty.

Bez ukrytych kosztów i niespodziewanych wydatków. I to Ty wybierasz najbardziej komfortową opcję finansowania dla Twojej firmy.

 

 • Krok 3 - Uzyskanie precyzyjnego projektu instalacji solarnej

Teraz zaczynamy biegać po Twoim dachu. Nie dla zabawy, ale by wykonać niezwykle precyzyjne pomiary, które pozwolą dopasować technologię solarną do potrzeb i warunków technicznych Twojej firmy. Szczegółowe kalkulacje i pomiary pozwolą nam przygotować projekt, który wykorzysta potencjał energetyczny w pełni.

 

 • Krok 4 - Montaż paneli fotowoltaicznych

Wybierzemy dzień, który będzie najbardziej Ci odpowiadał. Nie martw się również pozwoleniami, umowami i dokumentacją.

To wszystko jest na naszej głowie.

 

 • Krok 5 - Poczuj moc energii słonecznej

To najprzyjemniejszy moment. Kiedy montaż się zakończy i uzyskamy dla Ciebie wszystkie zgody, pozostaje Ci się cieszyć niezależnością energetyczną – ekologicznym prądem, który popłynie z Twojej własnej instalacji.

 

KOSZT: od 24 670,00 za przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (np. pozyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie warunków przyłączenia itd.). *

 

CZAS REALIZACJI: Zgodnie z umową na budowę instalacji fotowoltaicznej.

 

W celu skorzystania z oferty zadzwoń: 661 305 701 lub napisz na kontakt@brewa.plWARIANT II ²

 • Krok 1 - Wypełnij Formularz

Jeżeli jesteś zainteresowany pobraniem szczegółowego poradnika „Mała Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 50 kW-500 kW – Zakres Działań Wstępnych" - zadzwoń: 661 305 701 lub napisz na kontakt@brewa.pl

 

 • Krok 2

Po wstępnej analizie techniczno-administracyjnej, przygotujemy dla ciebie gotowy dokument, który pomoże Ci przejść przez cały proces budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy od 50-500 kWp

 

 • Krok 3.

Na wskazany przez ciebie adres mailowy/pocztowy wyślemy fakturę Proformę, którą będzie trzeba opłacić.

 

 • Krok 4.

Po uregulowaniu należności, otrzymacie Państwo gotowy dokument z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb inwestora (szczegółową drogę postępowania)

 

KOSZT: 1% wartości instalacji fotowoltaicznej. Płatne w momencie przygotowania wstępnej analizy techniczno-administracyjnej.

CZAS REALIZACJI: 14 dni roboczych – liczone od przekazania przez inwestora niezbędnych danych.

 

W celu skorzystania z oferty zadzwoń: 661 305 701 lub napisz na kontakt@brewa.pl

 

-------

¹ dla naszych klientów

² dla klientów, którzy zakupili tylko poradnik „Mała Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 50 kW-500 kW – Zakres Działań Wstępnych-Procedury”

* cena uzależniona jest od wielkości instalacji. Kwota 24 670,00 obliczana jest na podstawie danych dla instalacji 50 kW

i nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

 

 

 


 

Chcesz zbudować farmę fotowoltaiczną? Zobacz jak możemy Ci pomóc w całym procesie budowy i wykonania formalności - szczegóły znajdziesz tutaj.

 


 

Masz pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług? 

FORMULARZ