Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Jak wygląda procedura dla firm po uruchomieniu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Oceń ten post:
4.43 5 1 7
Opublikowano 28.10.2016 r.

1. Po wymianie układu pomiarowego ( licznika) otrzymacie Państwo z zakładu elektroenergetycznego Energa - Operator dokument “Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej Energa - Operator do przyłączenia mikroinstalacji”.

 

2. Skan w/w certyfikatu wraz z wyciągiem z KRS, CEIDG lub inny potwierdzający działalność gospodarczą dokument, wysyłamy do Energa Obrót na adres mailowy: [email protected] w celu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Po otrzymaniu od Energa Obrót (mail zwrotny) druku umowy:


a) Wypełniamy ją wraz ze wszystkimi załącznikami

b) Odsyłamy wypełnioną umowę do Energa Obrót

c) Energa Obrót nadaje nr rejestrowy umowy, wpisuje dzień zawarcia umowy i odsyła na Państwa adres email

d) Umowę z nadanym nr podpisujemy i wersje papierową (w 2 egzemplarzach) wysyłamy na adres:

ENERGA Obrót SA

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

e) Energa Obrót podpisuje swój egzemplarz i wysyła gotową umowę do Państwa.

 

3. Po otrzymaniu umowy wpisujemy do PKD (Polska Klasyfikacja Działalności ) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.

 

4. Zgodnie z zawarta umową, wystawiamy fakturę za energię (najczęściej okres rozliczeniowy jest 1 lub 2 miesięczny).

Przykład: Jak wystawić fakturę?

a) Nazwa: ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA Adres: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska NIP: 9570968370

b) Data wystawienia: do 7 -tego każdego miesiąca (właściwą datę należy sprawdzić w swojej umowie na sprzedaż energii)

c) Termin płatność: zazwyczaj jest to do 28- każdego miesiąca właściwą datę należy sprawdzić w swojej umowie na sprzedaż energii)

d) Nazwa produktu / usługi: Energia elektryczna z OZE za okres 01.09- 30.09.2016

e) Jednostka: MWh

f) Ilość: Jest to ilość wprowadzonej do sieci energii z OZE, spisana z licznika i potwierdzona w zakładzie elektroenergetycznym Energa Operator w MWh (Zakład elektroenergetyczny wymaga wpisywani trzech miejsc po przecinku. Potwierdzeniem ilości w zakładzie energetycznym Energa zajmuje się Pan Tomasz Skurniak tel. 62 500 24 50 Dział Pomiarów - Obsługa firm)

g) Cena: Cena za dany okres rozliczeniowy ogłaszana jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakładce Urząd/Informacje ogólne/Aktualności/Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 roku

Przykładowa informacja: “Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w I kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,45 zł/MWh.”

h) Vat: 23%

 

5. Przy wystawianiu faktury po raz pierwszy Zakład Elektroenergetyczny Energa-Obrót dopuszcza wystawienie faktury zbiorczej za kilka miesięcy. Wówczas trzeba skontaktować się z działem rozliczeń w Energa Obrót nr tel. 58 740 28 01 w celu rozpisania ilości energii. Ceny zmieniają się w każdym kwartale. Przykład: Państwa instalacja została podłączona do sieci 3.01.2016 roku. Na koniec miesiąca tj. 31.10.2016, będziecie chcecie wystawić fakturę za energię, rozliczacie więc energie z podziałem na dane kwartały.

1. Energia za okres 03.01.2016 - 31.03.2016 w cenie 172,75 netto/ MWh

2. Energia za okres 01.04.2016 - 30.06.2016 w cenie 167,37 netto/MWh

3. Energia za okres 01.07.2016 - 30.09.2016 w cenie 167,45 netto/MWh

4. Energia za okres 01.10.2016- 31.10.2016 w cenie 171,14 zł netto/MWh – ta cena będzie obowiązywała do końca IV kwartału.

 

6. Wystawiona fakturę wysyłamy w wersji papierowej na adres: ENERGA Obrót SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

 

7. Energa Obrót na podstawie faktur wystawianych przez Państwa firmę , będzie przekazywała pieniądze na konto wytwórcy w terminie określonym w umowie sprzedaży energii.

FORMULARZ

Galeria