Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Oceń ten post:
3.67 5 1 3
Opublikowano 07.11.2017 r.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

 

Fotowoltaika najprościej ujmując jest dziedziną zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. Ceny instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach znacząco spadły, dzięki czemu ten sposób pozyskiwania prądu cieszy się coraz większym zainteresowaniem na całym świecie. 

Tym bardziej, że dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie rachunków za prąd nawet o 90%!

rachunek z fotowoltaiką 

 

Wśród europejskich państw to Niemcy najbardziej wykorzystują potencjał fotowoltaiki. W ubiegłym roku zamontowali systemy o łącznej mocy 1,542 GW. Dla porównania łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW.

 

Kto najchętniej korzysta z instalacji fotowoltaicznych? Czy można liczyć na dalszy rozwój fotowoltaiki w Polsce? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym artykule.

 

Poziom wykorzystywania fotowoltaiki w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Chociaż najobfitszym źródłem odnawialnym jest energia słońca, według Wikipedii w 2016 roku energia słoneczna na świecie stanowiła ok. 6% pozyskanej energii z OZE.

Jak podaje Agencja Rynku Energii (ARE), łączna moc zainstalowana w OZE w Polsce w czerwcu 2017 r. wyniosła 8,1 GW przy 32,2 GW zainstalowanych w elektrowniach opartych głównie na węglu.

 

Fotowoltaika w Polsce [Źródło: Instytut Energii Odnawialnej, "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017", Maj 2017, Warszawa | http://ieo.pl/pl/raporty/84-raport-qrynek-fotowoltaiki-w-polsce2017q ]

 

Produkcja energii słonecznej z OZE odbywa się w tzw. mikroinstalacjach, małych instalacjach oraz instalacjach przemysłowych.

 

fotowoltaika w Polsce  [Źródło: Instytut Energii Odnawialnej, "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017", Maj 2017, Warszawa | http://ieo.pl/pl/raporty/84-raport-qrynek-fotowoltaiki-w-polsce2017q ]

 

  • Mikroinstalacje posiadają najczęściej osoby fizyczne produkujące energię na własne potrzeby, które mają podpisaną tzw. kompleksową umowę sprzedaży energii z wybranym dystrybutorem. Pobierana moc elektryczna w mikroinstalacjach nie przekracza 40 kW. Najwięcej umów przyłączy mikroinstalacji fotowoltaicznych posiada Tauron, następnie PGE i Energa. Na koniec 2016 roku mieliśmy w kraju ponad 17 tys. takich instalacji, przyłączonych do wybranej przez konsumenta sieci energetycznej. Według Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, te najmniejsze instalacje mają łączną moc 93,72 MW. 

 

  • Małe instalacje OZE charakteryzują się mocą od 40 kW do 200 kW i wymagają obowiązkowego wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa URE.

 

  • Instalacje przemysłowe to duże systemy o mocy powyżej 200 kW, których obowiązuje koncesja URE. Dane z Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) pokazują, że w tym sektorze obok prosumentów prywatnych, fotowoltaika będzie rozwijała się najintensywniej!

 


Płacisz 300 zł za prąd? Możesz płacić 30 zł! [Zobacz jak]


 

Jak wygląda mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

 

Energię elektryczną można pozyskać za pomocą ogniw (paneli) fotowoltaicznych (PV). Takie jej wytwarzanie jest przyjazne środowisku. Elektrownie fotowoltaiczne nie wytwarzają odpadów, nie zanieczyszczają powietrza i nie emitują hałasu. Przydomowa elektrownia fotowoltaiczna zainstalowana na własne potrzeby składa się z modułów umieszczanych na dachu lub gruncie i inwertera.

 

Wciąż często fotowoltaika mylnie kojarzona jest z kolektorami słonecznymi, których zadaniem jest produkowanie ciepła (podgrzewanie wody), a nie prądu, tak jak to ma miejsce w przypadku ogniw fotowoltaicznych.

 

Na rynku dostępne są trzy rodzaje paneli fotowoltaicznych. Są to:

  • panele monokrystaliczne, czyli tradycyjne panele słoneczne wykonane z krzemu, charakteryzujące się wysoką wydajnością.
  • panele polikrystaliczne zbudowane z wielu kryształów, tańsze od monokrystalicznych i najbardziej popularne. W 2016 roku na polikrystaliczne moduły zdecydowało się 62% kupujących
  • panele cienkowarstwowe, najmniej efektywne i coraz rzadziej stosowane.

 

Wsparcie prosumentów według ustawy OZE

Dawniej bolączką inwestorów, zarówno prywatnych, jak i biznesowych były ceny instalacji fotowoltaicznych. W ostatnich latach to się jednak znacząco zmieniło na korzyść osób chcących produkować prąd na własne potrzeby. Ponadto, wprowadzono nowe prawo, które znacząco poprawiło opłacalność budowy instalacji PV.


Dowiedz się jak działa system opustów / net metering


 

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która zmieniła zasady finansowego wsparcia prosumentów. Według nowelizacji, prosumenta mamy rozumieć jako „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej” . Definicja prosumenta nie obejmuje przedsiębiorców, którzy chcieliby zainstalować w swojej firmie mikroinstalację i korzystać z opustów, jednak w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie się to zmieni.

Zasada opustów pozwala prosumentowi rozliczyć różnice pomiędzy energią wyprodukowaną, a wykorzystaną. System ten obowiązuje dla instalacji o mocy do 40 kW, czyli przede wszystkim prywatnych gospodarstw domowych. Dokładnie polega to na tym, że prosument wytwarzając energię słoneczną pobiera ją na potrzeby swojego gospodarstwa domowego, a po zaspokojeniu tych potrzeb, zwraca nadwyżkę do sieci.

Z ilości zwróconej energii, prosument może otrzymać zwrot od 70% do 80% w zależności od mocy mikroinstalacji jaką posiada, w corocznym rozliczeniu. Te zmiany zdecydowanie wpłynęły na przychylne podejście Polaków do inwestowania w prywatne elektrownie słoneczne.

 

Fotowoltaika w Polsce, net metering

 

W czerwcu 2017 roku powstał projekt kolejnej nowelizacji, której celem jest zwiększenie maksymalnych mocy mikroinstalacji i małych instalacji OZE – w pierwszym przypadku z 40 kW do 50 kW, a w drugim z 200 kW do 500 kW.

 

Korzystne prognozy rozwoju fotowoltaiki na kolejne lata

fotowoltaika w Polsce

Zwiększenie zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi wśród gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców można przewidywać na podstawie m.in. obietnic Ministerstwa Energetyki w kwestii zwiększenia maksymalnych mocy dla mikroinstalacji i małych instalacji oraz osiągnięcia łącznych mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce na poziomie 1000MW. 

Według zapowiedzi ma to nastąpić w ciągu najbliższych trzech lat dzięki m.in. obniżeniu cen paneli słonecznych (zaostrzająca się konkurencja producentów - w tym azjatyckich) oraz wygospodarowaniu dodatkowych funduszy dzięki programom objętym unijnymi dofinansowaniami. Są to: Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 


Masz pytania dotyczące fotowoltaiki?

FORMULARZ


 Materiał przygotowany na podstawie raportów:

- "Monitoring Branżowy. Branża fotowoltaiczna w Polsce", PKO BP, 2017;

- "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017", Instytut Energii Odnawialnej, Maj 2017, Warszawa;

- "Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 - 2020", Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV