Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Zgłoszenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej - krok po kroku.

Oceń ten post:
3.56 5 1 9
Opublikowano 16.02.2016 r.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Masz własną mikroinstalację fotowoltaiczną? Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł stałeś się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”.

Zmniejszasz domowe rachunki za energię elektryczną, ponieważ produkujesz ją samodzielnie z promieniowania słonecznego. Teraz możesz zyskać dodatkowy dochód sprzedając nadwyżki produkowanej energii. Żeby to zrobić najpierw musiasz przyłączyć swoja mikroinstalację fotowoltaiczna do sieci elektroenergetycznej.

 


 

ZGŁOSZENIE  MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ KROK PO KROKU

Poniżej schemat postępowania:

Zgłoszenie mikroinstalacji PV kro po kroku
KROK 1

Zainstalowanie mikroinstalacji.

Aby móc czerpać korzyści z prądu wyprodukowanego przez słońce, niezbędna jest odpowiednia instalacja. Montuje się ją na dachu lub gruncie, łącząc niezbędne elementy przewodami wpinanymi do specjalnej konstrukcji inwertera. Efekt? Urządzenie zaprogramowane jest w ten sposób, by w pierwszej kolejności pobierana była darmowa energia słoneczna, a dopiero w drugiej – płatna energia z zakładu energetycznego.

Masz więcej pytań, zobacz tutaj najczęstsze pytania i odpowiedzi dot fotowoltaiki>>

 


KROK 2

Zgłoszenie ENERGA-OPERATOR SA o fakcie zainstalowania mikroinstalacji

Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie ENERGA-OPERATOR SA. Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.

Wzór formularza określa ENERGA-OPERATOR SA do pobrania tutaj>>

Właściciel instalacji fotowoltaicznej, informuje operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji. Oprócz tego zgłoszenie powinno zawierać także dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji, oraz dane techniczne mikroinstalacji. Przy zgłaszaniu instalacji OZE musi być spełniony warunek, o jednorodności instalacji. Zgłoszenie mikroinstalacji obejmuje zakresem jedynie jeden typ źródła – dla każdego typu źródła powinno zostać złożone osobne zgłoszenie.

Wypełnione zgłoszenie można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez naszą firmę  we właściwym terytorialnie Wydziale Obsługi Odbiorców lub Punkcie Obsługi Przyłączeń.

ENERGA-OPERATOR SA dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

 


KROK 3

Wymiana licznika

W terminie -  30 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji zostanie wymieniony Państwu licznik z jedno-kierunkowego na dwu-kierunkowy. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i sposób przyłączenia pozostają takie same, tzn. licznik dwukierunkowy zostanie zainstalowany w tym samym miejscu co dotychczasowy licznik jednokierunkowy.

Data zainstalowania nowego licznika wskazuje datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci!

 


KROK 4

Otrzymanie certyfikatu

Po wymianie licznika w ciagu 3-7 dni otrzymają Państwo “Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR do przyłączenia mikroinstalacji ”- potwierdzający przystosowanie do sieci elektroenergetycznej. Otrzymacie Państwo również formularze "Oświadczenie wytwórcy", które trzeba wypełnić i wysłać na adres Energa Operator w Gdańsku.

Jak wypełnić oświadczenie wytwórcy - sprawdz tutaj>>

Wzór certyfikatu:

Certyfikat-Brewa.jpg

 

 


KROK 5

Podpisanie umowy regulującej sprzedaż energii elektrycznej

Po otrzymaniu certyfikatu wysyłamy dokumenty tj. certyfikat wraz z scanem dowodu osobistego i wysyłamy na adres mailowy :  [email protected] w celu otrzymania umowy.

lub:

Na stronie Energa

www.energa.pl/dla-domu/strona_glowna/dom/produkty/prosument/formularz>>

Składamy wniosek o zawarcie umowy ze sprzedawcą zobowiązanym na sprzedaż energii elektrycznej z nadwyżek. Do złożenia wniosku wymagane jest przesłanie skanów ponizszych dokumentów.Możemy je załączyć w ostatnim kroku formularza.

  • Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikroinstalacji

  • dokument tożsamości

 

Wzór wniosku:

Wniosek o zawarcie umowy.jpg

 

 

Po wysłaniu wniosku, otrzymacie Państwo z zakładu elektroenergetycznego umowę.

Po otrzymaniu umowy, nasz inżynier włączy państwu instalację.


KROK 6

Przekazanie informacji w formie oświadczenia

Właściciel instalacji fotowoltaicznej zobowiązany został do wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015r. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja:

w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału o ilości:

  • wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,  

  • energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu.

Wzór oświadczenia wytwórcy do przekazania do OSD informacji o ilości energii wyprodukowanej w mikroinstalacji>>

w terminie 7 dni od dnia zdarzenia o:

  • wytworzeniu po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji,

  • zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

Wzór oświadczenia Wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji>>

w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany o:

  • zmianie danych (rodzaju lub mocy mikroinstalacji)

  • zawieszeniu/zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

“Zgodnie z art. 168 pkt 12 Ustawy, karze pieniężnej w wysokości 1000 zł podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji wskazanych w przepisach tej ustawy lub podaje nieprawdziwe informacje. Wzory oświadczeń określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej.


FORMULARZ

Galeria