Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Brewa członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

12.04.16

Miło nam poinformować, iż 22.03.2016 roku staliśmy sie oficjalnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.
PSES  jest organizacją, która zrzesza osoby prowadzące działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególną koncentracją na działalności naukowej, wytwórczej, usługowej, budowlanej i handlowej związanej z fotowoltaiką. 


Głównym celem Stowarzyszenia jest:

  • Działalność w zakresie edukacji o odnawialnych źródłach energii elektrycznej, ze szczególną koncentracją na technologiach energetyki słonecznej, w tym działalność polegająca m. in. na: a. prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów; udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w zakresie fotowoltaiki
  • Prognozowanie kierunków rozwoju energetyki OZE, w szczególności fotowoltaiki oraz wielkości produkcji energii z tych źródeł, zwłaszcza pod kątem realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie
  • Wyrażanie opinii o rozwoju energetyki w Polsce, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania energetyki ze źródeł odnawialnych, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki
  • Promowanie i wspieranie rozwoju produkcji energii ze słońca w Polsce, oraz informowanie społeczeństwa, iż wzrost wykorzystania tych źródeł energii pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie degradacji wywołanej masowym pozyskiwaniem paliw kopalnych
  • Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii na temat przepisów prawnych i polityki gospodarczej dotyczącej energii OZE
  • Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw
  • Współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu systemu wspierania wykorzystania energetyki słonecznej, w tym w szczególności fotowoltaiki
  • Promowanie osiągnięć Członków Stowarzyszenia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych


Wiecej informacji nt. działalności PSES >>


 

Galeria

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM