Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.




« Wróć

Brewa dołącza do programu Wielkopolska Karta Rodziny

11.05.21

Masz Wielkopolską Kartę Rodziny i myślisz o montażu fotowoltaiki, folii grzewczych albo stacji ładowania pojazdów?

W Brewa uzyskasz dodatkową zniżkę – dołączyliśmy do tego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Dowiedz się więcej na temat WKR oraz korzyści dla posiadaczy Karty w naszej firmie.

Wielkopolska Karta Rodziny – co to jest?

Wielkopolska Karta Rodziny to program prowadzony w województwie wielkopolskim od 2014 roku. Jest skierowany do rodzin wielodzietnych i ma na celu:

  • umocnienie modelu rodzin wielodzietnych,

  • wspieranie ich,

  • poprawę szans życiowych i rozwojowych dzieci, które wychowują się w dużych rodzinach,

  • motywowanie rodziców do korzystania z dóbr kultury oraz szeregu usług realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego,

  • budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin wieloletnich, który sprzyja podejmowaniu decyzji o korzystnych skutkach demograficznych.

 

Rodziny, które uzyskają Kartę, mogą korzystać z preferencyjnych warunków z ofert partnerów Programu.

Zniżki, sięgające nawet 50%, są zapewniane m.in. przez firmy z branż kultury, oświaty, rekreacji, opieki zdrowotnej, a także szerokiego zakresu usług z różnych dziedzin.

Pełna lista partnerów Programu WKR znajduje się tutaj.

Figuruje na niej również Brewa.

 

Kto może dołączyć do programu Wielkopolska Karta Rodziny?

Wielkopolska Karta Rodziny jest skierowana do rodzin wielodzietnych, które mieszkają na terenie gmin województwa wielkopolskiego mających podpisane Porozumienie Partnerskie o przystąpieniu do programu. Lista gmin partnerskich znajduje się tutaj.

A jak definiowana jest rodzina wielodzietna? Zgodnie z przyjętą uchwałą, jest to rodzina, w której rodzice mają lub mieli na utrzymaniu łącznie minimum troje dzieci. Nie ma znaczenia ich wiek. Beneficjentami programu są zarówno rodzic – w tym rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka – małżonek rodzica, jak i dzieci (do ukończenia 18. r.ż., 25 r.ż., pod warunkiem kontynuacji edukacji szkolnej lub bez ograniczeń wiekowych, przy orzeczeniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym).

 

Jakie zniżki otrzymują posiadacze Wielkopolskiej Karty Rodziny w Brewa?

 

 

Z myślą o rodzinach wielodzietnych, które legitymują się Kartą Brewa przygotowała atrakcyjną zniżkę na swoje flagowe usługi. Beneficjenci Programu, którzy zechcą zainwestować w te ekologiczne technologie mogą liczyć na 3% zniżki w Brewa. Pozwoli to dodatkowo obniżyć koszt inwestycji i przyspieszyć czas uzyskania zwrotu z niej.

 

Zniżka dla posiadaczy Wielkopolskiej Karty Rodziny w Brewa obejmuje:

  • instalacje fotowoltaiczne,

  • system ogrzewania foliami grzewczymi,

  • stacje ładowania pojazdów.

 

Można skorzystać z rabatu na wszystkie te trzy technologie, także w ramach jednego zamówienia.

 

Jeśli chcesz poznać korzyści płynące z montażu fotowoltaiki (rachunki za prąd niższe nawet o 90%) i pozostałych technologii oraz poznać koszt inwestycji, skontaktuj się z naszymi doradcami.
Zapraszamy!

FORMULARZ