Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Brewa dołącza do Tureckiej Izby Gospodarczej

17.04.24

brewa w tureckiej izbie gospodarczej

 

Mamy przyjemność ogłosić, że nasza organizacja dołączyła do Tureckiej Izby Gospodarczej zrzeszającej aż 152 podmioty.

 


"Biznes to networking czyli relacje. Brewa.pl dołączyła do Turecka Izba Gospodarcza, który zrzesza 152 podmioty! Jestem pod wrażenieniem, jak w tak niewielkiej miejscowości, działa ta organizacja. Śmiem twierdzić, że bije na głowę Izby z miast 10x większych. W czwartek głosowaliśmy nad rozpoczęciem projektu budowy aktywów o docelowej wartości 10 mln zł."

Czym jest Turecka Izba Gospodarcza?

Turecka Izba Gospodarcza jest dobrowolną, samorządną i mającą osobowość prawną organizacyjną osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Została utworzona 28 kwietnia 1999 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców dostrzegających potrzebę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i powiatu. 

Dotychczasowe zainteresowanie Izbą udowadnia, że jest ona instytucją potrzebną, wypełniającą lukę, która miała miejsce przed jej powołaniem. Za nadrzędne zadania statutowe Izby przyjęto: stałe reprezentowanie firm członkowskich wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz ochrony interesów firm, organizacja wystawy, udział w targach i misjach krajowych i zagranicznych; współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach  organizacyjnych; udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; rozwijanie współpracy między dziedzinami nauki, przemysłu oraz handlu; gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących współpracy gospodarczej; kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskanie rangi partnera godnego zaufania.

Zadaniem Izby jest również wsparcie przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarcza poprzez realizację dla nich usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu.

FORMULARZ

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.