Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną w 2021 roku?

04.12.20

ceny pradu w polsce 2021

 

W 2021 roku możemy niestety spodziewać się wzrostów cen energii elektrycznej - zarówno w przypadku osób fizycznych jak i firm. Z czego wynikają podwyżki cen prądu?

 


Firmy mogą płacić nawet 48 174,28 zł/rok więcej za prąd - zobacz opisywany przez nas przykład!

 

W czwartym kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu) jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych.

Prezes URE stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym.

Wynik tych postępowań powinniśmy poznać w drugiej połowie grudnia. Natomiast od stycznia 2021 roku czekają nas zmiany na rachunkach za prąd niezależne od wyniku postępowań taryfowych, a wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego roku pojawi się nowa pozycja - tzw. opłata mocowa. Natomiast tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się jako dodatnia wartość.

Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera.

 

Nowość na rachunku - opłata mocowa

Opłata ta wynika wprost z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności.

Można ją więc nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Jej wysokość oblicza Prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

- Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu – zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2021 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator – zgodnie z założeniem ustawodawcy - bierze pod uwagę wyniki aukcji głównej i aukcji dodatkowych na 2021 rok, tj. wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2021 rok oraz koszty Zarządcy Rozliczeń S.A.

 

W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Poziom opłaty mocowej wyniesie:

  • dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;
  • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;
  • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;
  • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.
  • Dla pozostałych grup odbiorców w przyszłym roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

 

Na przykładzie:

 

Firma X w 2019 roku miał 632 208,32 kWh (zakładając że był to pobór w godzinach 7-21:59) - czyli dodatkowo do rachunku będzie doliczone 48 174,28 zł/rok

W przypadku osoby fizycznej, klient Y ma roczne zuzycie 6161 kWh/rok czyli z powyższego wynika, że dodatkowo do rachunku będzie miał doliczone 10,46 zł /mc.

 


 

Opłata OZE – wsparcie dla zielonej energii

Wprowadzona ustawą o OZE w 2015 roku, opłata OZE pokrywa koszty wynikające z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in premium). Jest to mechanizm wspierania wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacjach OZE.

W przyszłym roku opłata ta wyniesie 2,20 zł/MWh.

 

Zerowa stawka opłaty kogeneracyjnej

Stawka opłaty kogeneracyjnej jest każdego roku ustalana przez ministra właściwego do spraw energii (obecnie jest to Minister Klimatu i Środowiska). W 2020 roku wyniosła 1,39 zł/MWh, co stanowiło roczne obciążenie dla przeciętnego gospodarstwa domowego na poziomie ok. 3,48 zł.

Zgodnie z opublikowanym 23 listopada br. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej w przyszłym roku zostanie zredukowana do zera.

 

Jak uniknąć coraz wyższych kosztów energii elektrycznej?

Zamów bezpłątny audyt i wycenę zestawu fotowoltaicznego, który pozwoli Ci obniżyć rachunki za prąd o 90%. Przygotujemy je w 48h! Chcesz od razu sprawdzić szacunkowe ceny instalacji fotowoltaicznych? Zobacz nasz kalkulator fotowoltaiczny

Sprawdź również rachunki naszych Klientów, którzy zdecydowali się na budowę własnej elektrowni słonecznej.

FORMULARZ


 

Rozwój fotowoltaiki w Polsce w 2020 roku

Fotowoltaika z niszowej ciekawostki stała się w ostatnich latach coraz częstszym elementem polskiego krajobrazu. Poniżej przedstawiamy garść statystyk na temat rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce (źródło: Raport SBF).

 

fotowoltaika


 

Źródła informacji: 

  • www.ure.gov.pl
  • http://polskapv.pl/