Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Przekształcenie spółki Brewa S.C. w Brewa Sp. z o.o. s.k.

03.03.20

Uprzejmie informujemy, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz uchwały Wspólników spółki cywilnej "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu z dnia 22 stycznia 2020 roku zaprotokołowanej przez notariusza Macieja Dudę, Kancelaria Notarialna w Kaliszu ul. Przechodnia 6/2, rep. A nr 831/2020 dokonane zostało przekształcenie w/w spółki cywilnej w spółkę komandytową działającą pod firmą BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.  

Powyższe przekształcenie nastąpiło w dniu 2 marca 2020 roku w związku z dokonaniem wpisu przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000826386.

W szczególności zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki cywilnej "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu. Spółka BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa pozostaje także podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce cywilnej "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu  przed jej przekształceniem, a wspólnicy spółki cywilnej "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu pozostali wspólnikami spółki BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu. Komplementariuszem spółki komandytowej jest BREWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast komandytariuszami są Karol Marczak oraz Maciej Borowiak.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że z dniem 2 marca 2020 roku wszelkie oferty i zamówienia składane powinny być na rzecz BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu. Podkreślenia wymaga również, że niezmienione pozostają numery rachunków bankowych przekształcanej spółki, a także numer NIP i numer REGON.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie naszej współpracy zostaną wykonane przez spółkę BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, ponieważ przekształcona spółka komandytowa pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółkę cywilną "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu. Realizacja świadczeń wynikających z umów, których stroną była spółka cywilna "BREWA spółka cywilna Karol Marczak, Maciej Borowiak" z siedzibą w Kaliszu  również powinna nastąpić na rzecz spółki BREWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu.


 

FORMULARZ