Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

[Nowość] Net-billing Brewa - Poznaj nasz system rozliczeń energii wyprodukowanej z fotowoltaiki

07.07.22

net billing

 

Poznaj naszą nową propozycję systemu rozliczeń: Net-billing Brewa. Teraz możesz generować jeszcze większe korzyści ze swojej instalacji fotowoltaicznej - dowiedz się więcej!

 

System Net Billingu Brewa daje Ci zestaw korzyści, które znacząco wpływają na komfort użytkowania oraz opłacalnośc Twojej inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

 

net billing brewa

 

Zobacz czym różni sie nasz system od oferty rozliczenia ze sprzedawcami zobowiązanymi (standardowy net billing):

 

 Net-billing Brewa

  • Cena odkupionej energii jest skorelowana z ceną sprzedanej energii = stabilność i bezpieczeństwo dla inwestora
  • Odbiorca nigdy nie traci depozytu za energię oddana do sieci OSD
  • Odbiorca może przekazać nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej na inny punkt poboru
  • Odbiorca może rozliczyć z depozytu za energię wprowadzoną do sieci OSD opłaty za usługę dystrybucji
  • Odbiorca otrzymuje dodatkowy 5% bonus za energię oddaną do sieci OSD, jeżeli zawarł z Nami umowę rozdzieloną.

 Standardowy net-billing

  • Brak stałej korelacji pomiędzy ceną odkupu i sprzedaży energii = brak stabilności dla inwestora
  • Odbiorca traci nadwyżkę energii/depozyt, której nie odebrał z końcem okresu 12 miesięcy od daty wprowadzenia do sieci OSD.
  • Odbiorca nie może przekazać nadwyżki energii na inny punkt PPE
  • Sprzedawca rozlicza z depozytu wyłacznie opłate za pobraną energię
  • Odbiorca nie otrzymuje dodatkowego bonusu finansowego za energię oddaną do sieci OSD.

 

Poznaj najważniejsze informacje na temat systemu Net-Billing Brewa dla domowych instalacji fotowoltaicznych

 

Jak wygląda rozliczenie energii w Net bilingu Brewa?

Odkupujemy nadwyżkę wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci OSD energii elektrycznej, a kwota należności wpłacana jest na specjalne konto rozliczeniowe Odbiorcy, z którego rozliczana jest energia pobrana i opłaty dystrybucyjne.

Cena odkupu energii elektrycznej do depozytu zależy od ceny sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy. Cena sprzedaży jest zmienna i zależy od cen rynkowych. Takie rozliczenie jest bardzo korzystne dla Odbiorcy, który korzysta z czasowych spadków cen na Towarowej Giełdzie Energii. Stała różnica pomiędzy ceną sprzedaży i odkupu energii (spread) gwarantuje Odbiorcy wyższe ceny odkupu i szybszy zwrot z inwestycji.

 

 

Prosumenci zbiorowi w Net- Billingu Brewa

Obsługujemy również „Prosumentów zbiorowych” np. wspólnoty mieszkaniowe, którzy wytwarzają energię elektryczną w części wspólnej a odbierają w poszczególnych lokalach. Energia wytworzona przez „Prosumenta zbiorowego” może być dzielona w równych częściach na wszystkich odbiorców lub proporcjonalnie do np. wkładu finansowego w inwestycję poszczególnych lokatorów.

 

 


 

Wirtualna Elektrownia

Dzieki Wirtualnej Elektrowni w Net-billingu Brewa możesz wytwarzać energię w jednej instalacji PV, a zasilać wiele odległych punktów poboru.

 

 

Położenie geograficzne punktów odbiorczych nie ma znaczenia. Obsługujemy odbiorców we wszystkich strefach dystrybucyjnych w Polsce:

 

 

Warunkiem koniecznym jest obsługa wszystkich PPE przez Enigę. Dzięki temu energia wprowadzona do sieci OSD, którą Odbiorca nie jest w stanie zużyć na potrzeby punktu poboru energii, w którym jest uruchomiona instalacja OZE nigdy nie przepada.


 

Jak skorzystać z rozwiązania Net-bilingu Brewa?

Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie! Wystarczy, żeprzy podpisywaniu umowy na instalcję fotowoltaiczną podpiszesz dodatkowe dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy. Dzięki temu termin zakończenia inwestycji będzie jednocześnie terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Net-Billing Brewa.

 


 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrac odpwiednią instalcję fotowoltaiczną i opowiemy jak skorzystać z Net-bilingu Brewa.

 

 

FORMULARZ