produkty i usługi

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej

DLA KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA?

Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów wszelkich elektrowni fotowoltaicznych, niezależnie od ich wielkości.

 


CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?


Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.


JAKI JEST ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?

 1. Ubezpieczenie mienia od szkód materialnych
  Zakres ubezpieczenia sformułowany wg standardu „od wszystkich ryzyk” i obejmuje:
  • uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, kradzież, dewastację, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także
  • szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie,
  • cały szereg innych przyczyn, nie ujętych w katalogu wyłączeń.
  • w odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkód w urządzeniach, tzn ochrona obejmuje przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.
 2. Ubezpiecznie od utraty przychodów
  Zabezpiecza właściciela instalacji przed finansowymi skutkami przerw w produkcji energii elektrycznej spowodowanymi szkodą w samej instalacji, objętą ochroną ubezpieczeniową. Chcąc skorzystać z w/w ubezpieczenia, należy posiadać ubezpieczenie od szkód materialnych.
 3. Ubezpieczenie gwarancji wydajności
  Ubezpieczenie to gwarantuje Klientowi uzyskanie odszkodowania za braki w produkcji energii elektrycznej na zakładanym poziomie, ze względu na czynniki pogodowe. Chcąc skorzystać z w/w ubezpieczenia należy posiadać ubezpieczenie od szkó materialnych i utraty przychodów.
  Zadzwoń lub do nas napisz ws. szczegółów. Kontakt.

 

Kontakt ws. ubezpieczeń:
Łukasz Makowski

 697 221 040 
 [email protected]

 

 Masz pytania?

FORMULARZ