O Brewa

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Nasze wartości

 Zasady Brewa

 

Zasady Brewa

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o 6 podstawowych wartości:

 • samodzielność i odpowiedzialność
 • zaufanie i uczciwość
 • profesjonalizm
 • transparentność
 • wiedzę i nieustanne doskonalenie
 • partnerstwo

 

Drogą do tych filarów jest współpraca zespołowa, która nie będzie działać bez umiejętności słuchania i komunikowania się.

 

BREWA jest wspólnym projektem. Działamy indywidualnie, mając prawo do podejmowania decyzji, za którą ponosimy odpowiedzialność, jednocześnie wiedząc, że sukces firmy zależy od zaangażowania i determinacji wszystkich członków zespołu, dlatego wymagamy od siebie i mamy prawo wymagać od innych. Zdanie każdego jest tak samo ważne, pamiętając jednocześnie, że nierównością jest traktowanie wszystkich po równo.

 

Wspólnie pracujemy dla zysku, bez którego organizacja nie jest w stanie funkcjonować i się rozwijać. Czerpiemy z tego korzyści, jednocześnie zachowując solidarność w trudnych chwilach.

 

 1. Klienci zewnętrzni, ich interes, satysfakcja i pozytywne zaskakiwanie jest bardzo ważne. Chcemy obsługiwać klientów w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsłużeni.

 2. Aktualna informacja o stanie i działaniach firmy jest dostępna dla wszystkich członków zespołu.

 3. Konsultuj swoje decyzje, ale ostateczna odpowiedzialność leży po Twojej stronie.

 4. Każdy jest zobowiązany zrobić coś z problemem, który rozpozna, nawet gdy wykracza on poza zakres Twojej roli

 5. Pokora, czyli prawda o tym kim jesteśmy, co potrafimy, czego jeszcze nie umiemy, jednocześnie ciesząc się z tego co osiągnęliśmy.

 6. Ciągłe doskonalenie, czyli niekończący się proces usprawniania i ulepszania dotykający każdego obszaru. Proces uczenia wszystkich przez wszystkich oraz podnoszenia kwalifikacji każdego z członków zespołu

 7. Dziesięcina, nasz namacalny wkład w rozwój dobrego świata. Długofalowe działanie pozwalające na zmianę perspektywy losu i życia innych ludzi.

 8. Środowisko naturalne - podejmując decyzje myślimy jak one wpłyną na Świat w którym żyjemy. Chcemy, by zostawić go w jak najlepszym stanie kolejnym pokoleniom.  

 9. Partnerzy biznesowi - ważna jest szczerość w komunikacji i dbałość o terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań.

 10. Rodzina, poprzez bezpieczeństwo, stabilność i elastyczność zatrudnienia, dbamy o tą podstawową i najważniejszą grupę społeczną.

 

 1. Jak pracujemy?

  1. Robisz to, co potrafisz.

  2. Robisz to, co potrzebne.

  3. Jesteś za to odpowiedzialny.

  4. To, co robisz, możesz zmienić, ale z zachowaniem 1, 2 i 3.

 

 1. Jak podejmujemy decyzje (proces doradczy)?

  1. Każdy w organizacji może podjąć dowolną decyzję

  2. Zanim to uczyni, MUSI zasięgnąć porady od wszystkich zainteresowanych stron i od osób posiadających wiedzę specjalistyczną w danej sprawie

  3. Członek organizacji nie jest zobowiązany stosować się do porad, czy też dążyć do konsensusu

  4. Decyzja nie może mieć destrukcyjnych skutków, stąd każdy ma prawo veta.  

 

 1. Jak rozwiązujemy problemy?

Problemy i konflikty mogą wynikać z odmiennych opinii na tematy techniczne, naruszenie wartości, konflikty interpersonalne lub mogą się wiązać z kiepską jakością pracy. Niezależnie od problemu, proces jego rozwiązania zaczyna się w momencie, gdy jedna osoba prosi drugą o osiągnięcie porozumienia.

 

 1. Faza pierwsza. Osoby zainteresowane starają się rozwiązać problem prywatnie. Inicjator musi wyrazić jasną prośbę (nie osąd, nie żądanie), a druga osoba musi zareagować wyraźnie (tak/nie/ kontrpropozycja) na prośbę inicjatora

 2. Faza druga. Jeżeli faza pierwsza nie przyniosła oczekiwanych rozwiązań, wskazywany jest kolega, któremu obie strony ufają, by był ich mediatorem. Kolega wspiera skonfliktowane strony w znalezieniu porozumienia, ale nie może go narzucać.

 3. Faza trzecia. Jeśli mediacja się nie udaje, zwoływany jest panel kolegów na temat problemu. Rolą panelu jest wysłuchanie i pomoc w wypracowaniu porozumienia. Nie można wymuszać decyzji.

 4. Faza czwarta. Doproszenie założycieli firmy, jeśli wcześniej nie uczestniczyli w spotkaniach, by podnieść rangę moralną tej sytuacji.

 

 1. Dekalog firmy turkusowej (wg. A. Blikle)

  1. Poszukaj przyczyny

  2. Oczekuj postępu

  3. Stwarzaj warunki do współpracy

  4. Doceniaj, bo to wzmacnia

  5. Mów, co mozė być lepiej

  6. Pytaj ludzi co im w pracy przeszkadza

  7. Idź do ludzi aby zobaczyć i zrozumieć

  8. Mów jak ty się z tym czujesz

  9. Twórz warunki do samo zarządzania

  10. Bądź nauczycielem i uczniem


Dowiedz się więcej o naszej kulturze organizacyjnej i poznaj sposób działania naszej firmy na stronie https://maciejborowiak.pl/

maciej borowiak


Struktura Działania

brewa wartosci

 

 

Galeria

O Brewa

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.