O Brewa

Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
« Wróć

Nasze wartości

 Zasady Brewa

Brewa organizacją turkusową

„U licha! Już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc!”

Molier

Nie inaczej było z Brewą. Okazało się, że byliśmy turkusowi od zarania.

Pojęcie organizacji turkusowej zostało sformalizowane przez badacza Frederic Laloux, którego książka z 2014r. „reinventing organizations” o zarządzaniu i kulturze pracy zyskała natychmiast status obowiązkowej pozycji w środowiskach biznesowych. Przedstawia w niej przykłady firm, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych, które wdrażały daleko wysunięty model partycypacyjnego zarządzania. Nie chodzi tu wyłącznie o procedurach konsultacyjnych mających na celu ciągłe udoskonalenia jakości produkowanych produktów czy prowadzonych usług. Rewolucja jest o wiele głębsza. Rzecz idzie o wspólnie wytaczanie misji i wartości firmy, wkładu i sensu pracy, jaki każdy pracownik widzi dla samego siebie jak i dla całej organizacji. Zgodnie z tą filozofią, wolność – poprzez samo-zarządzanie - i wzajemne zaufanie są nadrzędnymi wartościami, firma dąży do ukształcenia się jako środowisko sprzyjające rozwojowi każdego z jej członków w tej samej mierze co w całości jako aktor zdolny pozytywnie płynąć na życie społeczne i ekonomiczne jej otoczenia. Z tej perspektywy pieniądz przestaje się zjawić jako jedyną i ostateczną rację bytu organizacji aby bardziej być rozpatrzony jako jednym ze skutków działalności firmy.

Bajka?

Laloux zbadał 12 firm, które działają na rynku przynajmniej 5 lat i zatrudniają przynajmniej 100 pracowników. Wszystkie przyniosą zyski, poczucie wolności, odpowiedzialności i atmosfera wspólnego zaufania przekłada się na kreatywność i innowacyjność ludzi. Rzecz ciekawą, żadna z badanych firm nie miała świadomości, że jej model zarządzania odpowiada jakiemuś szczególnemu wzorcowi. Dopiero praca Laloux pozwoliła nazwać i scharakteryzować organizacje turkusowe. A postawę, jaką się kierują poetycko streścił:

Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko, by nam pomóc.

Jean-François Zobrist, jednym z pionierów wśród turkusowych przedsiębiorców, jeszcze bardziej lapidarnie przedstawia dwie zasady, które mu przeświecały:

- człowiek jest dobry

- miłość do klienta.

Choć do turkusowych organizacji należą małe i średnie przedsiębiorstwa jak i niektóre duże korporacje, to zjawisko wciąż pozostaje mocno awangardowe na świecie. W Polsce prof. Blikle, jednym z najgorętszych promotorów tej idei, zidentyfikował ich dotąd pary, góra kilkanaście.

autor: Neil Fornalik

Jesteśmy dumni, że przynależymy do tej pierwszej dziesiątki.
Zespół Brewa


MANIFEST

Jako członkowie zespołu Brewa jesteśmy przekonani, że zaczynem trzeciej rewolucji jest fuzja technologii internetowych i odnawialnych źródeł energii, co choćby potwierdza biznesowe podejście gigantów internetu takich jak Google lub Facebook ta fuzja się już rozpoczęła.

Miliony ludzi produkuje i będzie produkowało energię elektryczną w swoich własnych domach, biurowcach, magazynach i fabrykach, a następnie będzie się nią dzielić za pośrednictwem „energetycznego Internetu”, dokładnie tak samo, jak dziś tworzymy i wymieniamy w sieci informacje. Obecna era przemysłowa, oparta na centralnej dystrybucji ropy i innych paliw kopalnych zbliża się ku końcowi. Elementy, które muszą się jeszcze rozwinąć aby rewolucja była możliwa to magazynowanie energii, „internetyzacja” sieci energetycznych oraz samochody z napędem elektrycznym. Wymienione problemy są przejściowe i natury technicznej w 2050 r. dawno będą rozwiązane.

Wynikiem III rewolucji będzie sporo korzyści dla obywateli m.in. dzięki kontroli kosztów energii przy kurczących się zasobach paliw kopalnych, oszczędne podejście do zużycia kurczących się zasobów wody lub spadek kosztów zdrowotnych powodowanych przez zanieczyszczone powietrze. Pomimo, że energia elektryczna będzie drożała, jej „internetyzacja” i samodzielne jej wytwarzanie i magazynowanie będzie narzędziem kontroli kosztów rosnących. Kraje, w których siła polityczna jest oparta o eksport surowców, stracą możliwość wywierania presji – z punktu widzenia bezpieczeństwa to dla Polski to bardzo ważny element.

(za. Jeremy Rifkin - III Rewolucja Przemysłowa)

Jesteśmy firmą z najstarszego miasta w Polsce, z Kalisza, i będziemy wspierali naszą lokalną społeczność, poprzez działania miękkie czyli edukację i poprzez działania twarde, czyli inwestycyjne.

 


 Struktura działania

 

 

Galeria