Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Charakterystyka energetyczna budynku – czym jest i dlaczego jest ważna?

Oceń ten post:
5.00 5 1 1
Opublikowano 25.07.2019 r.

charakterystyka energetyczna budynku

Kiedy kupujesz dowolny sprzęt RTV czy AGD, np. nową lodówkę czy pralkę, zapewne zwracasz uwagę na to, jaka jest jego klasa energetyczna. To od niej zależy, ile prądu zużyjesz podczas korzystania z urządzenia. Co to ma wspólnego z charakterystyką energetyczną budynku? Tyle, że wystawione przez specjalistów świadectwo dostarcza bardzo podobnych danych, które informują o tym, ile wydasz na eksploatację swojego domu każdego roku.

 

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się:

 • co to jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • czy uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest zawsze konieczne,
 • kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • jakie znaczenie ma parametr Ep w kontekście aktualnych i przyszłych warunków technicznych,
 • o czym informuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i jak efektywnie wykorzystać te dane przy dopracowywaniu projektu.

 

Charakterystyka energetyczna budynku – co to w ogóle jest?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument, w którym umieszczono wyliczenia dotyczące rocznego zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego ogrzania. To bardzo ważna informacja, ponieważ wartości tam zawarte mają przełożenie na:

 • spełnienie wymagań prawnych związanych z warunkami technicznymi tworzenia budynków – w kontekście ilości wykorzystywanej nieodnawialnej energii,
 • wydatki, jakie poniesiesz na ogrzewanie budynku – im więcej ciepła traci obiekt, tym będą one wyższe,
 • plany dotyczące zastosowania energooszczędnych rozwiązań, które zwiększą oszczędności.

Charakterystyka energetyczna jest sporządzana w formie specjalnego świadectwa, które często określa się jako certyfikat energetyczny.

 

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Co do zasady certyfikat energetyczny jest jednym z elementów projektu budowlanego. Dlatego obowiązek jego sporządzenia spoczywa na architekcie odpowiedzialnym za jego wykonanie. Jednak przepisy prawa jasno wskazują, że dokument może zostać przygotowany przez inną – dowolnie wybraną osobę, która uzyskała uprawnienia w tym zakresie.

 

Zgodnie z prawem budowlanym certyfikat energetyczny może wystawić osoba, która:

1) ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,

2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub też przestępstw gospodarczych,

3) uzyskała:

 1. po ukończeniu studiów co najmniej tytuł zawodowy: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera w wymienionych zakresach;
 2. wykształcenie wyższe na innym kierunku, w którego programie znalazły się zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, wykonywania audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego lub OZE

4) uzyskała uprawnienia budowlane zgodne z art. 14 Prawa budowlanego – co wymaga również odbycia określonej praktyki zawodowej.

Warto więc sprawdzić uprawnienia osób, które wystawiają takie dokumenty. Zawarte w nich informacje mają ogromne znaczenie.

 

Co zawiera certyfikat energetyczny?

W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku znajdują się informacje takie jak:

 • dane identyfikacyjne,
 • szczegółowa charakterystyka energetyczna,
 • zalecenia i rekomendacje, które pozwolą zmniejszyć wymagania energetyczne obiektu,
 • objaśnienia i dodatkowe informacje.

 

Dla inwestora najważniejsze są trzy kluczowe wskaźniki: Ep, Eu oraz Ek.

 • Ep określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialne źródła energii,
 • Eu to zapotrzebowanie na energię użytkową, a więc wskaźnik, który informuje, ile ogólnie budynek jej potrzebuje,
 • Ek to wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową, z uwzględnieniem strat energetycznych.

Warto pamiętać, że certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat od jego wystawienia. Po upływie tego czasu, jeśli zajdzie taka potrzeba, można zlecić ponowne przeprowadzenie audytu.

 

Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Wymóg dołączenia certyfikatu energetycznego do projektu budynku pojawił się po raz pierwszy w 2009 roku, w wyniku dostosowania polskich przepisów budowlanych do legislacji unijnej. Pierwotnie należało je sporządzić w niemal każdej sytuacji, również przy budowie własnego domu. Po nowelizacji przepisów w 2015 roku reguły nieco złagodzono.

 

Dziś świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest wymagane dla:

 • budynków prywatnych powstających na osobiste potrzeby inwestora,
 • budynków podlegających przepisom o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • obiektów kultu religijnego,
 • budynków wolnostojących o powierzchni poniżej 50 m2,
 • budynków przemysłowych i gospodarczych, które nie są wyposażone w instalacje grzewcze (poza oświetleniem),
 • budynków mieszkalnych, które są przeznaczone do mieszkania przez mniej niż 4 miesiące w roku,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku Ep nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok).

 

Obligatoryjnie trzeba je za to sporządzić dla obiektów:

 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu,
 • wynajmowanych,
 • których całkowita powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2, a które są wykorzystywane przez organy administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości również do obsługi interesantów.

 

Charakterystyka energetyczna budynku a wymagania techniczne

Spoglądając na certyfikat energetyczny budynku, nie sposób wspomnieć o zmieniających się wymaganiach technicznych, które stopniowo zmniejszają maksymalny współczynnik Ep dla budynków. Chodzi oczywiście o ograniczenie zużycie energii z nieodnawialnych źródeł i promocję rozwiązań energooszczędnych, a więc np. budownictwa pasywnego i opartego o odnawialne źródła energii.

Już w 2017 roku zaczęło obowiązywać ograniczenie na poziomie 95 kWh/(m2 * rok) dla domu jednorodzinnego i 85 kWh/(m2 * rok) dla budynków wielorodzinnych. Od 2021 roku wymagania będą jeszcze wyższe i wyniosą odpowiednio 70 i 65 kWh/(m2 * rok).

W praktyce będzie to oznaczało, że oparcie zaopatrzenia budynku w energię wyłącznie na źródłach nieodnawialnych straci rację bytu, a inwestycja w OZE stanie się (opłacalną dla kieszeni) koniecznością.

 

Czemu warto uzyskać charakterystykę energetyczną budynku?

Możesz pomyśleć, że skoro zgodnie z obecnymi przepisami podczas budowy własnego domu zasadniczo nie trzeba uzyskiwać certyfikatu energetycznego, to nie ma się czym przejmować. W końcu to dodatkowy wydatek. A jednak nic bardziej mylnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przede wszystkim z perspektywy pragmatycznej. Tylko wtedy, gdy je przedstawisz, możesz się ubiegać o dofinansowanie do OZE czy budownictwa pasywnego. To jednak nie wszystko.

Wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne budynku, inwestor może:

 • wybrać projekt budynku, który wyróżnia się wysokim wskaźnikiem energooszczędności – inwestując w rozwiązanie, które przyniesie mu najwięcej korzyści,
 • uzgodnić z projektantem modyfikacje założeń technicznych – tak, aby zwiększyć energooszczędność budynku,
 • wdrożyć ekonomiczne i opłacalne rozwiązania, które pozwolą niewielkim kosztem zaspokoić wymogi energetyczne obiektu – wystarczy zastąpić tradycyjne źródła ogrzewania (węgiel czy gaz) np. ogrzewaniem elektrycznym, które będzie zasilane przy pomocy prądu samodzielnie wyprodukowanego dzięki fotowoltaice.

Oznacza to, że dane zawarte w certyfikacie energetycznym pozwolą spojrzeć na koszty eksploatacji budynku w długofalowej perspektywie i pomogą wybrać rozwiązania, które znacząco je obniżą.

Przykładowo montaż instalacji fotowoltaicznej o odpowiedniej mocy (dopasowanej do zapotrzebowania na energię użytkową) pozwoli zredukować rachunki za prąd (a co za tym idzie) nawet o 90%. A jeśli dodatkowo zainwestujesz w ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem folii grzewczych – możesz korzystać z niego nawet za darmo. Prądu do jego zasilenia dostarczą panele fotowoltaiczne. Pamiętaj, że możesz ją wytworzyć np. latem i zmagazynować w zakładzie energetycznym. Swoją nadwyżkę odbierzesz w sezonie grzewczym – zgodnie z zasadą net meteringu dostawca prądu odda Ci bezpłatnie 0,8 kWh za każdą wysłaną 1 kWh.

To przekłada się na oszczędności liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych na przestrzeni kilkunastu lat!

 

Podsumowanie

 • charakterystyka energetyczna budynku dostarcza informacji na temat jego zapotrzebowania na energię,
 • choć uzyskanie certyfikatu energetycznego nie zawsze jest konieczne, zawarte w nim informacje pozwolą Ci poczynić kroki, dzięki którym zmniejszysz wydatki na prąd i ogrzewanie,
 • uzyskasz lepsze parametry Ep i Eu wówczas, gdy zainwestujesz w budownictwo energooszczędne w połączeniu z OZE – tak wyraźnie zmniejszysz wydatki na eksploatację swojego budynku na wiele lat.

Chcesz porozmawiać bardziej szczegółowo na temat ekologicznych rozwiązań, które pozwolą Ci płacić mniej za prąd i ogrzewanie? Skontaktuj się z doradcą Brewa i dowiedz się, jak i ile możesz zaoszczędzić!


Budujesz dom? Chcesz go ogrzewać za darmo dzięki połączneniu fotowoltaiki i folii grzewczych?

FORMULARZ

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM