Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Ładowanie Pojazdów Elektrycznych - Podstawowe Informacje

Oceń ten post:
3.67 5 1 3
Opublikowano 30.01.2019 r.

tesla samochody elektryczne

 

Samochody elektryczne powoli przestają być rozwiązaniem dostępnym wyłącznie dla najbogatszych i snem przyszłości. Rozwój tej technologii zasilania pojazdów następuje niezwykle dynamicznie i przewiduje się, że już za kilka dekad po naszych drogach będą poruszać się głównie auta na prąd.

Warto jednak pamiętać, że nowy sposób dostarczania energii do pojazdów wymaga stworzenia odpowiednich warunków. Dlatego nie sposób dziwić się, że zostały przyjęte plany zakładające budowę infrastruktury zasilania pojazdów elektrycznych w wybranych aglomeracjach miejskich.

 

Jak jednak te założenia mają się do praktyki?

milion samochodow elektrycznych w polsce

Prognozy mówią, że do 2025 roku po polskich drogach będzie poruszało się co najmniej 1 mln samochodów elektrycznych. Ich silniki są zasilane prądem, który jest czerpany ze specjalnej baterii umieszczonej wewnątrz pojazdu.

Bateria ta jednak nie jest perpetuum mobile i (podobnie jak akumulatorki znajdujące się w smartfonach czy laptopach) wymaga regularnego zasilania. Pytanie więc, jak ją ładować?

 

Ładowanie samochodu elektrycznego w praktyce

 stacje ladowania ev

 stacje ev

 stacje ladowania ev

Aby naładować baterię w samochodzie elektrycznym, można… po prostu podpiąć go do gniazdka z prądem w domu lub skorzystać z dedykowanej domowej ładowarki do samochodów elektrycznych. To jednak rozwiązanie często niewystarczające – zwłaszcza przy długich podróżach.


>> Zobacz naszą ofertę stacji ładowania samochodów elektrycznych <<


Trzeba bowiem pamiętać, że choć wydajność baterii rośnie i na jednym naładowaniu można już często przejechać kilkaset kilometrów, na długą trasę to może nie wystarczyć. Stąd pojawia się konieczność wybudowania ogólnodostępnej infrastruktury, a więc stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które zadziałają niczym stacje benzynowe.

 

Ładowanie pojazdów elektrycznych w Polsce – stan obecny i przyszłość

samochody elektryczne

Z danych Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych wynika, że w Polsce działa obecnie nieco ponad 300 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Nie jest to zły wynik, ale… zapotrzebowanie na infrastrukturę tego typu rośnie z roku na rok. Szacuje się, że już wkrótce obciążenie dla SEE może wynieść 2,55 GW, co będzie stanowiło 4,5% zapotrzebowania wszystkich konsumentów energii elektrycznej.

Aby zatem proces dystrybucji prądu dla aut elektrycznych przebiegał sprawnie i w zrównoważony sposób, należy zadbać o zastosowanie zaawansowanych technologii i inteligentnych rozwiązań.

W świetle tych informacji oraz mając świadomość, że przepisy prawne dotyczące wymogów technicznych, jakie miałyby spełniać stacje, kolejne powstające punkty będą dostosowane do nowoczesnych wymogów.

 

Wymagania prawne dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ustawodawstwo polskie odnoszące się do pojazdów elektrycznych jest jeszcze w powijakach. Mamy co prawda ustawę z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednak wskazuje ona, że szczegółowe wymogi dotyczące stacji pojazdów zostaną wskazane w rozporządzeniu właściwego ministra.

Jak zatem obecnie powstają stacje? Stosuje się zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE. Zgodnie z nią za kontrolę tego, czy stacja spełnia wymogi techniczne – przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem – odpowiada Urząd Dozoru Technicznego. Zatwierdzenia wymaga nie tylko projekt i dokumentacja techniczna stacji, ale również gotowa instalacja.

 

Wymogi prawne kładą nacisk na to, aby stacje ładowania samochodów elektrycznych:

  • spełniały wymagania techniczne i eksploatacyjne, zwłaszcza te określone w Polskich Normach,
  • zapewniały warunki do bezpiecznej eksploatacji,
  • były wyposażone w oprogramowanie, które pozwoli m.in. na podłączenie oraz ładowanie aut elektrycznych i hybrydowych oraz przekazywanie danych o dostępności punktu do ogólnopolskiego systemu ewidencji,
  • były wyposażone w aparaturę pomiarową, która pozwala nadzorować proces pobierania energii i ładowania.

W projekcie rozporządzenia zapisanego w wymogach ustawy nacisk kładzie się również na to, by stacje ładowania pojazdów elektrycznych zapewniały ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ochronę przeciwporażeniową poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych, różnicoprądowych i głównych.

 

Metody ładowania pojazdów elektrycznych w praktyce: AC i DC

 

Wtyczki ładowania 
prądu przemiennego AC (Mode 3) 

Wtyczki ładowania
prądu stałego DC (Mode 4)

 

 

W transporcie publicznym można obecnie wyróżnić trzy typy stacji ładowania:

  • za pomocą złącza wtykowego,
  • pantografowe 2- i 4-przewodowe,
  • w ruchu.

Najbardziej typowy jest układ ładowania wtykowego – podobny do tego stosowanego w warunkach domowych. W oparciu o tę technologię działa też większość obecnie funkcjonujących punktów ładowania. Można zaobserwować stopniowy wzrost mocy tych stacji – dziś pozwalają one na ładowanie prądem o wartości 60-100 A.

Pantograf to rozwiązanie znane z tramwajów oraz trolejbusów, na które spogląda się przede wszystkim w kontekście pojazdów komunikacji publicznej, a więc autobusów. Trzeba jedna przyznać, że wymaga stworzenia rozbudowanej infrastruktury.

Trzecia opcja to system ładowania dynamicznego. Zgodnie z tym założeniem, pojazdy byłyby ładowane w ruchu, ponieważ na części trasy znalazłaby się sieć trakcyjna podobnej do tej trolejbusowej. To jednak rozwiązanie, które nadal pozostaje wizją przyszłości, podobnie jak koncepcje integracji układów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z systemem oświetlenia.

 

Samochodowa rewolucja energetyczna

Zmiany, jakie zachodzą na rynku pojazdów elektrycznych i w kontekście infrastruktury dostosowanej do ich potrzeb, pozwalają z nieco większą nadzieją patrzeć w przyszłość. Choć bowiem teraz wiele jest jeszcze niepewności, a technologia wymaga rozwoju, zmierzamy w dobrą stronę – w stronę czystej energii.

 

Nie pozostaje więc nic innego, jak obserwować ten proces i… przyłączyć się do energetycznej rewolucji.

Pamiętaj, że posiadając samochód elektryczny możesz ładować go praktycznie za darmo - wystarczy posiadać instalację fotowoltaiczną, która zapewni Ci produkcję darmowego prądu.

 

fotowoltaika samochody elektryczne

 

Jaka insalacja wystarczy Ci, by rocznie pokonać za darmo 15 000 km?

Będzie to szacunkowo zaledwie instalacja 3 kWp (10 paneli). Jeżeli Twój samochód elektryczny będzie Ci służył głównie do jazdy po mieście i będzie możliwość codziennego doładowania baterii w domu, to w ten sposób możesz zapewnić sobie pełną niezależność!

Gwarancja na panele fotowoltaiczne to aż 25 lat, dlatego Twoja przydomowa elektrownia słoneczna zapewni Ci prąd dla kilku Twoich samochodów elektrycznych :) 

 


Masz pytania? Chcesz szybko i bezpiecznie ładować swój samochód elektryczny darmowym prądem ze słońca? ⤵️⤵️⤵️

FORMULARZ