Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Jak czytać rachunek prosumenta w sieci Tauron?

Oceń ten post:
3.00 5 1 2
Opublikowano 24.07.2018 r.

Jak czytać rachunek prosumenta w sieci Tauron? W tym artykule przedstawimy krok po kroku elementy rachunku prosumenta w tej sieci dystrybucji.

 

rachunek tauron prosument

 

1. Nazwa i adres sprzedawcy.

2. Numer faktury i okres, jaki obejmuje.

 

rachunek tauron prosument

3. Zestawienie nieregulowanych płatności - Nazwa, nr dokumentu oraz termin płatności nieregulowanych należności.

4. Przewidywane należności za kolejny okres rozliczeniowy. Pod zestawieniem znajduje się informacja o wysokości akcyzy.

 

tauron prosument

5. Dane techniczno-rozliczeniowe – dane pomiarowe (wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego oraz ilość energii), na podstawie których dokonuje się rozliczenia ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta.

6. Dane rozliczeniowe

  • Kolumna 1, kolumna 2: ilość energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej wynikające z odczytu licznika,
  • Kolumna 3: ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci nie wcześniej niż 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym i znajdująca się w „magazynie” z poprzednich okresów rozliczeniowych,
  • Kolumna 4: współczynnik ilościowy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wobec ilości energii pobranej, ustalony na podstawie mocy źródła wytwórczego - do 10 kW (włącznie) - (1 do 0,8); powyżej 10kW - (1 do 0,7)
  • Kolumna 5: całkowita ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w bieżącym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem współczynnika ilościowego.

7. Nadwyżka ilości energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta, nierozliczona w bieżącym rozliczeniu -przekazana do magazynu.

8. Ilość energii z prognoz zbilansowana z ilością energii na fakturze rozliczeniowej w podziale na sprzedaż i usługi dystrybucji.

Na prognozach za okres 01/01/2017 - 30/06/2017 zaprognozowano 2000kWh na poborze i 1478kWh na wprowadzeniu z uwzględnieniem współczynnika ilościowego, co dało po zbilansowaniu 522kWh sprzedaży energii elektrycznej i 522kWh sprzedaży usług dystrybucji. Akcyzę Sprzedawca odprowadził w ilości 2000kWh o wartości 40,00zł.

9. Okres rozliczeniowy za jaki rozliczona jest sprzedaż energii elektrycznej prosumentowi dla wskazanego punktu poboru energii elektrycznej.

10. Rozlicznie sprzedaży energii elektrycznej regulowane przez prosumenta.

11. Rozliczenie sprzedaży usług dystrybucji dla wskazanego punktu poboru, regulowane przez prosumenta.

12. Składnik stały stawki sieciowej w zł/m-c - opłata stała za świadczone usługi dystrybucji (opłata nie uwzględnia współczynnika ilościowego).

13. Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c – opłata stała za świadczone usługi dystrybucji – dla grup taryfowych G jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej (opłata nie uwzględnia współczynnika ilościowego).

14. Stawka jakościowa w zł/kWh – opłata za świadczone usługi dystrybucji, uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej (opłata uwzględnia współczynnik ilościowy).

15. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh – opłata za świadczenie usługi dystrybucji, uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej (opłata uwzględnia współczynnik ilościowy).

16. Opłata abonamentowa, wynikająca z obsługi polegającej na odczytywaniu wskazań układu pomiarowo -rozliczeniowego i jego kontroli, jest zróżnicowana ze względu na długość okresu rozliczeniowego (opłata nie uwzględnia współczynnika ilościowego).

 

tauron rachunek

17. Rozliczenie opłaty OZE wprowadzonej w życie wraz z nowelizacją Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o odnawialnych źródłach energii /Dz.U.2016 poz.925/ (opłata uwzględnia współczynnik ilościowy).

18. Rozliczenie usług dystrybucji dla wskazanego punktu poboru energii elektrycznej, opłaty regulowane przez Sprzedawcę.

19. Stawka jakościowa w zł/kWh – opłata zmienna za świadczone usługi dystrybucji.

20. Składnik zmienny stawki w zł/kWh – opłata zmienna za świadczone usługi dystrybucji.

21. Rozliczenie opłaty OZE wprowadzonej w życie Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /Dz.U.2015 poz.478/.

22. Ilość energii elektrycznej, wynikająca z zastosowanego współczynnika ilościowego, który pozostaje do dystrybucji Sprzedawcy. W przypadku współczynnika:

  • 0,8 do dyspozycji Sprzedawcy pozostaje 0,2 ilości energii wprowadzonej, wynikającej z odczytu,
  • 0,7 do dyspozycji sprzedawcy pozostaje 0,3 ilości energii wprowadzonej, wynikającej z odczytu.

23. Zestawienie ilościowo - wartościowe – wykaz punktów poboru energii elektrycznej rozliczeniowej na Fakturze. W zestawieniu wykazana jest ilość energii elektrycznej, w podziale na poszczególne punkty poboru energii, podatek VAT naliczony od zakupionej energii elektrycznej, wartość netto oraz brutto zakupionej energii elektrycznej.

24. Łączna ilość energii znajdująca się w Wirtualnym Magazynie Energii pozostająca do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych, nie później niż 365 dni od odczytów rozliczeniowych.


Chcesz przestać przepłacać za prąd? 
Wypełnij poniższy formularz...

 FORMULARZ