Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Masz system fotowoltaiczny? Zobacz jak czytać rachunek prosumenta

Oceń ten post:
4.17 5 1 18
Opublikowano 30.06.2017 r.

Pomimo, iż faktury różnych dostawców energii mogą się różnić, korzystając z poniższego opisu można rozszyfrować praktycznie każdą fakturę za energię elektryczną. Poniżej opisaliśmy dla Państwa poszczególne składniki faktury, przedstawiliśmy przykładowe obliczenia oraz rozszyfrowaliśmy co one znaczą.


JAK WYGLĄDA FAKTURA PROSUMENCKA?

Poniżej przykładowa faktura jednego z naszych klientów, który posiada instalację fotowoltaiczną oraz  zawartą umowę kompleksową z Energa Obrót.

 

fotowoltaika kalisz


JAK DZIAŁA MAGAZYNOWANIE ENERGII W SIECI? ANALIZA RACHUNKU ZA PRĄD

 


 

CO OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE NA FAKTURZE ?

 1. Energia czynna pobrana -  wszystko to co prosument pobrał z sieci (co przeszło przez  licznik)  gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała (np. w nocy)  
 2. Energia czynna oddawana - nadwyżki energii, które  prosument oddał do sieci (to czego nie zużył na bieżąco,  co przeszło przez licznik)
 3. Moc źródła - wielkość instalacji, którą posiada prosument w tym przypadku jest to instalacja o mocy 5,00 kW
 4. Współczynnik korekty - zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odnawialnych źródłach energii z dnia 23 czerwca 2016r.  jest to OPUST
  Tzn. Za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci prosument ma prawo odebrać 0,8 kWh lub 0,7 kWh (płacąc tylko opłaty stałe)                                 
                                          1 : 0,8
  w przypadku instalacji o mocy do 10 kW,                                 
                                          1 : 0,7
  w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 40 kW.
 1. Pobrane z magazynu - to co prosument pobrał ze swojego magazynu w danym okresie rozliczeniowym.
 2. Wprowadzone do sieci-skorygowane -  to energia, którą prosument może odebrać z sieci po odliczeniu opustu.

  OMÓWIENIE DO PUNKTU 6.

  Prosument  posiadając instalację o mocy 5,00 kW w okresie  01/03/2017 - 30/04/2017 - wyprodukował ok. 817 kWh.
  Na bieżąco zużył ok. 266 kWh
  To czego nie zużył na bieżąco tj.551 kWh - oddał na przechowanie do sieci.
  Od ilości wprowadzonej tj. 551 kWh obliczany jest OPUST
                                       551 kWh x 0,8 = 441 kWh
  441 kWh - taką ilość prosument, może odebrać z sieci płacąc tylko za opłaty stałe.

   

 3. Pobór z sieci - tyle pobrał z sieci gdy jego instalacja fotowoltaiczna nie pracowała (np. w nocy)
 4. Saldo bieżące -  tyle  prosument dokupiłby z sieci gdyby nie miał nic w magazynie. 
 5. Razem w magazynie - taką ilość nadwyżek  energii posiada prosument w  swoim magazynie. 

OMÓWNIENIE DO PUNKTU 9.
Prosument wprowadził do sieci w okresie 01/03/2017 - 30/04/2017  - 551 kWh
Po skorygowaniu o opust 0,8 pozostaje mu do wykorzystania 441 kWh (551 kWh x 0,8 = 441 kWh)
W nocy, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała  pobrał z sieci 435 kWh
Bilansując energię wprowadzoną z  energią pobraną, pozostaje mu do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych 6 kWh (441 kWh - 435 kWh = 6 kWh)
Razem w magazynie: 6 kWh

10. Magazyn energii, data wprowadzenia  - Data wprowadzenia energii w danym okresie rozliczeniowym

OMÓWIENIE DO PUNKTU 10.

Energia  w ilości 441 kWh, wprowadzona została do sieci w okresie rozliczeniowym III-IV/2017
Prosument w ciągu 365 dni musi ją wykorzystać. Jeżeli tego nie zrobi, nadwyżki energi, które zmagazynował, przepadną mu.
Jeżeli Prosument w okresie rozliczeniowym  V-VI/2017 wprowadzi kolejne nadwyżki np. 500 kWh to również ma na wykorzystanie ich  365 dni.
Jeżeli Prosument w okresie rozliczeniowym VII-VIII/2017 roku nie wprowadzi do sieci energi a pobierze z niej np. 800 kWh to w pierwszej kolejności rozliczana jest energia, która jako pierwsza została wprowadzona do sieci - w tym przypadku  441 kWh z okresu III-IV/2017 i 359 kWh z magazynu V-VI/2017. W prostym tłumaczeniu energia jest rozliczana z najstarszego magazynu.

11. Energia czynna - całodobowa/strefowa – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa).

12. Akcyza - podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne w tym energię. Prosument zwolniony jest z płacenia akcyzy za energię, którą zużyje w bieżącej chwili (energię która nie przejdzie przez licznik energii)

13. Składnik stały stawki sieciowej - odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego)

14. Składnik zmienny stawki sieciowej - w krótkim tłumaczeniu - opłata za przesył energii.Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;

15. Stawka jakościowa - opłata za przesył energii.Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

16. Opłata OZE - Opłata OZE, z której mają być pokrywane koszty dopłat dla producentów zielonej energii i która od lipca 2016 roku  jest doliczana do rachunków za energię w wysokości 0,0251 zł/kWh

17. Stawka opłaty przejściowej -  najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców (elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

18. Abonament - odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą;

19. Wysokość rachunku dla posiadacza instalacji fotowoltaicznej - prosument posiadający instalację fotowoltaiczną, średnio obniży swoje dotychczasowe rachunki o 70-90%.


JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE NA FAKTURZE?*

Gospodarstwo domowe dla 2-4 osób.

Rachunek roczny za energię  bez instalacji fotowoltaicznej
Rachunek roczny z instalacją fotowoltaiczną 


Dobrana przez specjalistę  instalacja fotowoltaiczna

Produkcja roczna  z instalacji fotowoltaicznej

Prosument zużywa na bieżąco  na potrzeby własne

Niewykorzystane nadwyżki energii oddaje do sieci na przechowanie

Wprowadzona energia skorygowana o opust
 

Będzie mógł odebrać z sieci (płacąc tylko za opłaty stałe) 

2 263, 32 zł
209,68 zł


4,86 kW

ok 4600 kWh

ok 1380 kWh
 
3220 kWh/rok

2576 kWh/rok

2576 kWh/rok 

 


JAK WYGLĄDAJĄ OPŁATY ROCZNE DLA POSIADACZA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?**


*Obliczenia przy założeniu, że 30% wyprodukowanej energii zużyje na bieżąco,70% energii odda na przechowanie do sieci i nic nie dokupi. 
**Obliczanie na podstawie cen  uwzględnionych w okresie   rozliczeniowym 01/03/2017 - 30/04/2017 na fakturze z Energa Obrót.

 

Podsumowując:

Bez instalacji fotowoltaicznej zapłacisz za energię: 

2 263,32 zł

Posiadając instalację fotowoltaiczną oszczędzisz rocznie:

 2 053,64 zł

a twój  miesięczny rachunek za energię spadnie do:

17,47 zł


 

Chcesz obniżyś swój rachunek za energię elektryczną?
Chcesz zacząć produkować energię elektryczną na własne potrzeby?

Zamów darmową konsultacje a nasz doradca skontaktuje się z Tobą. 

 

 FORMULARZ

 

Żródło :
www.energa-operator.pl, rachunek naszego klienta

 

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM